Zandvoort – Boulevard Barnaart
Design for redesign of Boulevard Barnaart and the Zeeweg.

For many, Bloemendaal aan Zee is the finishing point of their trip to the seaside. From the Zeeweg travellers can enjoy the panorama of the coast and the perspective of the straight-lined Barnaart Boulevard. The elongated boulevard gives an unimpeded view of the skyline of Zandvoort as well as the steelworks, thus showing a surprisingly un-Dutch picture of the North Sea coast. The accessibility of the sea strip to all traffic modalities in the middle of the vast dune landscape is a unique phenomenon by Dutch standards. The boulevard emphasises the contrast between nature and culture and, being a plain engineering structure, is the domain of holidaymakers. Our design proposes a zoning that untwines the flows of various traffic participants and in places entwines them again in an unconventional way. The profile of the boulevard is edged with a retaining wall that accommodates the alternating differences in level between the promenade and young dunes; a representation of the robust architectural character of the coastal landscape.

Opdrachtgever
de provincie Noord Holland en de gemeenten Zandvoort en Bloemendaal
Periode
1999-2001

Zandvoort – Boulevard Barnaart
Ontwerp voor de herinrichting Boulevard Barnaart en de Kop van de Zeeweg.

Boulevard Barnaart , Zandvoort, 1999

Bloemendaal aan Zee is voor velen het eindpunt van de reis naar het strand. De Zeeweg biedt de reiziger het panorama van de kust en het perspectief van de kaarsrechte Boulevard Barnaart. De langgerekte boulevard opent het zicht op de skyline van Zandvoort en de Hoogovens en levert een verrassend en on-Hollands beeld van de Noordzeekust. De toegankelijkheid van de zeereep voor alle verkeerssoorten midden in een uitgestrekt duinlandschap is een voor Nederlandse begrippen uniek verschijnsel. Het ontwerp voor de boulevard benadrukt het contrast tussen natuur en cultuur en is als civieltechnisch “kunstwerk” het domein voor de recreant.

In het ontwerp is gekozen voor een zonering die de verkeersdeelnemers ontmengt en op een aantal plaatsen op onconventionele wijze met elkaar confronteert. De boulevard wordt afgezoomd door een robuuste keermuur die de wisselende hoogteverschillen tussen de promenade en jonge duinen opvangt en die zich als architectonisch detail meet met het kustlandschap.

Opdrachtgever
de provincie Noord Holland en de gemeenten Zandvoort en Bloemendaal
Periode
1999-2001