Zandvoort – Boulevard Barnaart
Ontwerp voor de herinrichting Boulevard Barnaart en de Kop van de Zeeweg.

Boulevard Barnaart , Zandvoort, 1999

Bloemendaal aan Zee is voor velen het eindpunt van de reis naar het strand. De Zeeweg biedt de reiziger het panorama van de kust en het perspectief van de kaarsrechte Boulevard Barnaart. De langgerekte boulevard opent het zicht op de skyline van Zandvoort en de Hoogovens en levert een verrassend en on-Hollands beeld van de Noordzeekust. De toegankelijkheid van de zeereep voor alle verkeerssoorten midden in een uitgestrekt duinlandschap is een voor Nederlandse begrippen uniek verschijnsel. Het ontwerp voor de boulevard benadrukt het contrast tussen natuur en cultuur en is als civieltechnisch “kunstwerk” het domein voor de recreant.

In het ontwerp is gekozen voor een zonering die de verkeersdeelnemers ontmengt en op een aantal plaatsen op onconventionele wijze met elkaar confronteert. De boulevard wordt afgezoomd door een robuuste keermuur die de wisselende hoogteverschillen tussen de promenade en jonge duinen opvangt en die zich als architectonisch detail meet met het kustlandschap.

Opdrachtgever
de provincie Noord Holland en de gemeenten Zandvoort en Bloemendaal
Periode
1999-2001