Wieringerrandmeer – Wieringen
Masterplan and visual quality plan

The Wieringerrandmeer Masterplan is an elaboration of a previous vision by Bureau Hosper, which proposed separating the original island Wieringen from the mainland again. Wieringen will remain visible behind the old Wierdijk as an autonomous and authentic landscape. The new residential fields in the shape of tidal marshes address the new lake and remain at a distance from the former wadden island.
The tidal marshes consist partly of reed beds and grassland and partly of gardens belonging to houses. In a number of strategic places the ‘capes’ have been made accessible to the public. As a result, standing at the tip of the cape one can enjoy the commanding view of the large lake.
On the south and east side of the new border lake the dwellings are not embedded in the landscape of tidal marshes. While part of the dwellings (low density) is concealed in an extension of the Robbenoord wood in the Wieringermeer polder, it is the plots of the other part that make up the landscape in the shape of an elongated island.

Opdrachtgever
Projectbureau Wieringerrandmeer
Periode
2006-2007

Wieringerrandmeer – Wieringen
Ontwerp voor het masterplan en het beeldkwaliteitsplan

Het Masterplan Wieringerrandmeer is een uitwerking van de eerder door bureau Hosper visie om het oorspronkelijke eiland Wieringen weer los te maken van het vasteland.

Wieringen blijft achter de oude Wierdijk als een autonoom en authentiek landschap zichtbaar. De nieuwe woonvelden in de vorm van schorren richten zich op het nieuwe meer en houden afstand van het voormalige waddeneiland.
De schorren bestaan voor een deel uit riet- en graslanden en voor een ander deel uit de tuinen van de woningen. Op een aantal strategische plekken zijn de ‘kapen’ openbaar gemaakt. Hierdoor ontvouwt zich aan het eind van de schor het uitzicht op het grote meer.

Aan de zuid- en oostkant van het nieuwe randmeer liggen de woningen niet ingebed in een landschap van schorren. Een deel van de woningen ligt in een lage dichtheid verscholen in een uitbreiding van het Robbenoordbos in de Wieringermeerpolder. Het andere deel vormt met zijn kavels zelf het landschap, in de vorm van een langgerekt eiland.

Opdrachtgever
Projectbureau Wieringerrandmeer
Periode
2006-2007