Roosendaal – Spoorhaven
Stedenbouwkundig masterplan voor de herontwikkeling van spooremplacement en bedrijventerrein nabij het centrumvan Roosendaal.

Spoorhaven, Roosendaal, 2001

Het Masterplan brengt in beeld hoe een verouderd bedrijventerrein en het spoorwegemplacement van Roosendaal opnieuw kunnen worden ontwikkeld. In het plan gaat het ontwerp van de stedelijke structuur hand in hand met het ontwerp van de toekomstige spoorlay-out. Deze integratie van stedenbouw en spoortechniek maakt duidelijk dat door het verplaatsen van het spoorwegemplacement de huidige barrière die de spoorlijn vormt kan worden opgeheven. Het gebied Spoorhaven kan hierdoor worden ingeweven in het netwerk van de stad. Dit netwerk van verbindingen maakt de ontwikkeling van een nieuw stedelijk gebied en een nieuwe stationslocatie mogelijk. De studie is gemaakt in opdracht van de gemeente en BPF Bouwinvest en omvat ruim 1000 woningen, een nieuw station, een bioscoop, stadskantoor, hotel, scholen, kantoren en grootschalige detailhandel.

Opdrachtgever
Gemeente Roosendaal en BPF-Bouwinvest
Periode
Ontwerp Masterplan: 2001-2002. Ontwerp eerste fase: 2004-2005.