Maastricht – Amby Zuidoost
Design for a residential neighbourhood in Maastricht.

This is a design for a residential neighbourhood of approx. 500 houses in the gently undulating landscape around the former village Amby. The project is a testing-ground for the investigation of urbanistic and architectural implications of an everyday programme. Subtle differences in level as well as existing orchards and hedge paths have been meticulously integrated into the plan and given a new lease of life. Commissioned by the Maastricht Municipality and a consortium of market parties, the assignment encompasses the triad of urban design, design of public space and supervision of the plan elaboration.

Opdrachtgever
In opdracht van: gemeente Maastricht
Periode
Ontwerp: 1992 - 1995 Gerealiseerd: 1996 - 1999

Maastricht – Amby Zuidoost
Ontwerp voor een woonwijk in Maastricht op de rand van stad en heuvelland.

Amby Zuidoost, Maastricht, 1993

Dit betreft het ontwerp voor een woonwijk van ca 500 woningen in het licht glooiende landschap rond het voormalige dorp Amby. Het project vormt een experimenteerveld om een alledaags programma te onderzoeken op haar stedenbouwkundige en architectonische implicaties. Subtiele niveauverschillen, bestaande fruitboomgaarden en haagpaden zijn zorgvuldig in het plan opgenomen en tot nieuw leven gewekt. Het werk werd verricht in opdracht van de gemeente Maasticht en een consortium van marktpartijen en omspant de hele trits van stedenbouwkundig ontwerp, het ontwerp van de openbare ruimte en supervisie over de planuitwerking.

Opdrachtgever
In opdracht van: gemeente Maastricht
Periode
Ontwerp: 1992 - 1995 Gerealiseerd: 1996 - 1999