Delft ­ Poptahof
Restructuring of a 1960s neighbourhood Poptahof in Delft

The urban design plan for the restructuring of the residential neighbourhood Poptahof in Delft south concerns a 1960s area concealed behind wide parklanes and the logistic machinery of a shopping precinct. The centrally located park forms the heart of the plan. The atmosphere of the park pervades the adjacent residential streets. Opening up the contours of the building fields enables the orientation of the interior courtyards towards the central park. In this way, the semi-public courtyards and the public park become visually interconnected. This spatial theme is an attempt at a contemporary rendering of the neighbourhood’s original scenic quality. High demand for parking space in the area makes densification and double use indispensable. By raising the ground level in the courtyards, a series of semi-public and public spaces is created between front doors and the park.

Opdrachtgever
Gemeente Delften Delft Wonen.
Periode
Ontwerp: 2004-2005.Realisatie: start 2006

Delft ­ Poptahof
Herstructurering zestigerjarenwijk Poptahof in Delft.

Het stedenbouwkundig plan voor de herstructurering van de Poptahof in Delft zuid betreft een 60er jaren gebied dat verscholen ligt achter brede parklanes en de logistieke machinerie van een winkelcentrum. Hart van het plan vormt het centrale park. De atmosfeer van het park loopt door in de woonstraten. Door de contour van de bouwvelden te openen oriënteren de binnenhoven zich op het centrale park. De semi-openbare hoven en het openbare park worden zo visueel op elkaar betrokken. Deze ruimtelijke thematiek is een poging om de oorspronkelijke landschappelijke kwaliteit van de woonbuurt op een eigentijdse wijze te vertalen. Door de hoge parkeerdruk op het gebied zijn verdichting en dubbelgebruik noodzakelijk. Door de introductie van een opgetild maaiveld ter plekke van de binnenhoven ontstaat een reeks van semi-openbare en openbare ruimtes tussen voordeur en park.

Opdrachtgever
Gemeente Delften Delft Wonen.
Periode
Ontwerp: 2004-2005.Realisatie: start 2006