Delft ­ Poptahof
Herstructurering zestigerjarenwijk Poptahof in Delft.

Het stedenbouwkundig plan voor de herstructurering van de Poptahof in Delft zuid betreft een 60er jaren gebied dat verscholen ligt achter brede parklanes en de logistieke machinerie van een winkelcentrum. Hart van het plan vormt het centrale park. De atmosfeer van het park loopt door in de woonstraten. Door de contour van de bouwvelden te openen oriënteren de binnenhoven zich op het centrale park. De semi-openbare hoven en het openbare park worden zo visueel op elkaar betrokken. Deze ruimtelijke thematiek is een poging om de oorspronkelijke landschappelijke kwaliteit van de woonbuurt op een eigentijdse wijze te vertalen. Door de hoge parkeerdruk op het gebied zijn verdichting en dubbelgebruik noodzakelijk. Door de introductie van een opgetild maaiveld ter plekke van de binnenhoven ontstaat een reeks van semi-openbare en openbare ruimtes tussen voordeur en park.

Opdrachtgever
Gemeente Delften Delft Wonen.
Periode
Ontwerp: 2004-2005.Realisatie: start 2006