Cuijk – De Valuwe
Stedenbouwkundig plan en Openbare ruimte

De Valuwe in Cuijk is een wijk uit de jaren zestig. Destijds een vooruitstrevende en moderne wijk. Na veertig jaar kampt de wijk met sociale problemen en zien de openbare ruimte, de woningen en de voorzieningen er sleets uit. De huidige structuur is introvert en is met name in het middengebied chaotisch. Het stedenbouwkundig plan zet dan ook in op meer verweving met de omgeving, duidelijk gedefinieerde openbare ruimte en bouwblokken met een mix van oude en nieuwe woningen. Er wordt voorzien in een diversiteit aan woningtypes. Behalve kleine en grote eengezinswoningen worden appartementen voor starters en senioren gerealiseerd. Het middengebied bestaat uit een reeks van parkachtige plantsoenen en de route erdoorheen is het koppelstuk tussen de woningen en het winkelcentrum. Dit vernieuwde winkelcentrum met het opnieuw aangelegde Valuweplein vormt het hart van de wijk. Rond dit plein bevinden zich ook andere voorzieningen.

Geleidelijkheid is de rode draad van de vernieuwing. In elke fase moet de wijk een ‘heel’ beeld blijven tonen, oud en nieuwe moeten ‘bij elkaar blijven horen’. Palmbout werkt stapsgewijs aan de openbare ruimte en stedenbouwkundige uitwerkingen. Momenteel wordt het middengebied gerealiseerd.

Zie ook www.devaluwe.nl

Opdrachtgever
Gemeente Cuijk en woningcorporatie Mooijland
Periode
2005-2015

Cuijk – De Valuwe
Urban design plan and public space

De Valuwe in Cuijk is een wijk uit de jaren zestig. Destijds een vooruitstrevende en moderne wijk. Na veertig jaar kampt de wijk met sociale problemen en zien de openbare ruimte, de woningen en de voorzieningen er sleets uit. De huidige structuur is introvert en is met name in het middengebied chaotisch. Het stedenbouwkundig plan zet dan ook in op meer verweving met de omgeving, duidelijk gedefinieerde openbare ruimte en bouwblokken met een mix van oude en nieuwe woningen. Er wordt voorzien in een diversiteit aan woningtypes. Behalve kleine en grote eengezinswoningen worden appartementen voor starters en senioren gerealiseerd. Het middengebied bestaat uit een reeks van parkachtige plantsoenen en de route erdoorheen is het koppelstuk tussen de woningen en het winkelcentrum. Dit vernieuwde winkelcentrum met het opnieuw aangelegde Valuweplein vormt het hart van de wijk. Rond dit plein bevinden zich ook andere voorzieningen.

Geleidelijkheid is de rode draad van de vernieuwing. In elke fase moet de wijk een ‘heel’ beeld blijven tonen, oud en nieuwe moeten ‘bij elkaar blijven horen’. Palmbout werkt stapsgewijs aan de openbare ruimte en stedenbouwkundige uitwerkingen. Momenteel wordt het middengebied gerealiseerd.

Zie ook www.devaluwe.nl

Opdrachtgever
Gemeente Cuijk en woningcorporatie Mooijland
Periode
2005-2015