Zaanstad – Zaan en IJ oevers
Ruimteplan met verkenning van ontwikkelingsmogelijkheden

Zaanstad is zich breed aan het oriƫnteren op de toekomst. De stad wil haar positie binnen de metropoolregio Amsterdam versterken. De karakteristieke Zaanse kwaliteiten en de gunstige ligging binnen de regio bieden volop kansen voor een aantrekkelijk en divers vestigingsklimaat.

De ontwikkelingsmogelijkheden van de gebieden langs de Zaan en het IJ zijn door ons onderzocht en er is gekeken naar de mogelijkheden om de relatie tussen de Zaan en het achterland te verbeteren. Dit raamwerk is de ontwikkelingsbasis waarbinnen Zaan en IJ geleidelijk kunnen transformeren.

Voor de verschillende locaties langs de Zaan is gezocht naar spelregels die zowel flexibiliteit bieden, als kwaliteit garanderen en stimuleren. Daarbij zijn de accenten en de mate van detaillering per locatie anders. Op een aantal locaties is nader ingezoomd en zijn toekomstbeelden geschetst.

Client: Gemeente Zaanstad
Date: ontwerp 2010-2011