Wij zoeken een nieuwe Bureaumanager!

Bureaumanager
Bureaumanager is bij Palmbout een veelzijdige functie voor 3 dagen per week met als belangrijke taak de crediteuren- en debiteurenadministratie, en een heel scala aan secretariële en andere bureauondersteunende taken. Door deze grote diversiteit zijn wij op zoek naar iemand met vaardigheden op zowel inhoudelijk als sociaal gebied.

Hij/zij is oa verantwoordelijk voor:
– De financiële administratie
– bijhouden van de aanbestedingen, projectenplanning en ondersteuning bij offertes
– administratieve personeelsaangelegenheden
– afhandeling van bureautelefoon -post en -mail
– verzekeringen

Eigenschappen / vaardigheden:
– zelfstandig
– HBO-denkniveau
– ervaring op boekhoudkundig gebied (ervaring met Assistance is een pré)
– servicegerichte instelling

Heb je belangstelling voor deze functie, dan zien we je sollicitatie met belangstelling tegemoet.
Stuur in dat geval je CV en motivatiebrief, uiterlijk 31 maart naar bureau@palmbout.nl onder vermelding van ‘vacature’.

Izegem Visie 2030

In februari presenteerden we onze Visie 2030 aan de bevolking van Izegem. Nadat we een intensief participatietraject hadden doorlopen kon nu de gehele bevolking zich uitspreken over de voorstellen die we hebben ontworpen. Deze voorstellen vormen tezamen een toekomstperspectief voor de ruimtelijke ontwikkeling van deze Vlaamse stad. Een rode draad in onze visie is het pleidooi om het zo ervaren gebrek aan groene ruimte, de mobiliteitsproblematiek en de kwaliteit van de diverse historische kernen in samenhang aan te pakken. Aan de hand van diverse ontwerpoefeningen hebben we nieuwe perspectieven geschetst waarin particuliere planontwikkelingen en overheidsprojecten tezamen de stad vooruit helpen. Na een stemming over tien van onze voorstellen kreeg de herinrichting van de Stationsomgeving de meeste steun. Op basis van een ‘budgetspel’ kan de bevolking de komende weken zich nader uitspreken over de gewenste koers. Focus-WTV maakt van de avond een korte reportage (2min.).
In samenwerking met Collectief Noord, Sofie Vandelannoote, TML en RHDHV.

Delft

CB-4

Door minister Blok en wethouder De Prez is woensdag 2 maart de officiële eerste paal geslagen van de Coendersbuurt in Delft. Hiermee is een start gemaakt met de bouw van één van de eerste planfases van ons ontwerp voor de Spoorzone Delft. Onder supervisie van Jaap van den Bout en stadsbouwmeester Wytse Patijn hebben zo’n vijfenzeventig kavelkopers een ontwerp laten maken voor hun eigen stadswoning. Het beeldkwaliteitsplan dat ons bureau hiervoor opstelde vormde het richtinggevend kader. Deze formule levert een veelheid aan unieke stadswoningen op die tezamen een aangenaam Delfts stadsbuurtje zullen vormen. Naast de individuele bouwkavels zal ook een gedeelte van de buurt door ERA Contour en Heijmans worden ontwikkeld. Deze gecombineerde ontwikkelstrategie maakt het mogelijk -ondanks het grote aandeel individuele bouwers- toch een collectieve parkeergarage te ontwikkelen. Hierdoor kunnen de straatjes autovrij blijven en een historisch binnenstadsprofiel krijgen.