Izegem Visie 2030

In februari presenteerden we onze Visie 2030 aan de bevolking van Izegem. Nadat we een intensief participatietraject hadden doorlopen kon nu de gehele bevolking zich uitspreken over de voorstellen die we hebben ontworpen. Deze voorstellen vormen tezamen een toekomstperspectief voor de ruimtelijke ontwikkeling van deze Vlaamse stad. Een rode draad in onze visie is het pleidooi om het zo ervaren gebrek aan groene ruimte, de mobiliteitsproblematiek en de kwaliteit van de diverse historische kernen in samenhang aan te pakken. Aan de hand van diverse ontwerpoefeningen hebben we nieuwe perspectieven geschetst waarin particuliere planontwikkelingen en overheidsprojecten tezamen de stad vooruit helpen. Na een stemming over tien van onze voorstellen kreeg de herinrichting van de Stationsomgeving de meeste steun. Op basis van een ‘budgetspel’ kan de bevolking de komende weken zich nader uitspreken over de gewenste koers. Focus-WTV maakt van de avond een korte reportage (2min.).
In samenwerking met Collectief Noord, Sofie Vandelannoote, TML en RHDHV.

Delft

CB-4

Door minister Blok en wethouder De Prez is woensdag 2 maart de officiële eerste paal geslagen van de Coendersbuurt in Delft. Hiermee is een start gemaakt met de bouw van één van de eerste planfases van ons ontwerp voor de Spoorzone Delft. Onder supervisie van Jaap van den Bout en stadsbouwmeester Wytse Patijn hebben zo’n vijfenzeventig kavelkopers een ontwerp laten maken voor hun eigen stadswoning. Het beeldkwaliteitsplan dat ons bureau hiervoor opstelde vormde het richtinggevend kader. Deze formule levert een veelheid aan unieke stadswoningen op die tezamen een aangenaam Delfts stadsbuurtje zullen vormen. Naast de individuele bouwkavels zal ook een gedeelte van de buurt door ERA Contour en Heijmans worden ontwikkeld. Deze gecombineerde ontwikkelstrategie maakt het mogelijk -ondanks het grote aandeel individuele bouwers- toch een collectieve parkeergarage te ontwikkelen. Hierdoor kunnen de straatjes autovrij blijven en een historisch binnenstadsprofiel krijgen.

Hembrugterrein

Hembrug-entree

Afgelopen vrijdag 11 maart werd op het monumentale Hembrugterrein een nieuwe toegangsweg geopend. Nadat drie jaar geleden de eerste fase van deze verscholen enclave werd opengesteld voor publiek zal nu de volgende fase toegankelijk gemaakt worden. Dit is het startsein voor de verdere transformatie van dit voormalige defensieterrein tot een divers geprogrammeerde campus.
Ons bureau is verantwoordelijk voor het ontwerp van het stedenbouwkundig plan en de herinrichting van de openbare ruimte. Bestaande karakteristieken worden gekoesterd en waar mogelijk worden bestratingsmaterialen hergebruikt. Hiermee krijgt de overwoekerde schoonheid van het gebied weer glans. De nieuwe ontsluitingsweg voegt hieraan een nieuwe dimensie toe en is ontworpen als een fraai geënsceneerde route waarlangs de parkachtige kwaliteiten van het gebied zich ten volle tonen.
Op dit moment werken we aan de uitwerking van de volgende uitvoeringsfases die in de komende maanden zullen worden aangelegd.