Spoorzone Zwolle
Masterplan

De aanleg van de Hanzespoorlijn heeft van Zwolle een belangrijk spoorwegknooppunt in Noord-Nederland gemaakt. Het stationsgebied van Zwolle ondergaat daarom een grote verbouwing. Een extra perron, een bredere reizigerstunnel, meer stationsretail, en een nieuw busstation maken het tot een van de grotere overstappunten van Nederland.

Op het moment dat de verbouwing al gestart was zijn we gevraagd om zowel de ontwikkeling van ruimere stedelijke omgeving vorm te geven alsook om de inbedding van het stationsproject in de stad te optimaliseren. Het is daarmee een project van meerdere snelheden op meerdere schaalniveau’s.

Onderdeel van de opgave was om met terugwerkende kracht de samenhang tussen alle deelopgaven te vergroten en de belangen van de uiteenlopende partners te wegen. Zo is tijdens de verbouwing van de reizigerstunnel de uitvoering nog aangepast om deze aan te sluiten op het het nieuwe zuidelijke stationsplein.

Het ontwerp is enerzijds een lange termijn perspectief op de ruimere stationsomgeving, anderzijds reikt het bouwstenen en planvariabelen aan voor de doorontwikkeling van het station in de komende jaren. Op basis van het ontwerp zijn er door de diverse partijen convenanten getekend en zijn er door overheden tientallen miljoenen projectsubsidie verleend.

Opdrachtgever
Provincie Overijssel, Prorail, NS en Gemeente Zwolle
Periode
2013-2014

Zwolle- Railwayzone
Masterplan

The construction of the Hanze railway line (Hanseatic line) has turned Zwolle into a major railway hub in the north of the Netherlands. Zwolle’s station area is therefore undergoing an extensive remodelling. An additional platform, a wider pedestrian tunnel, more station retail, and a new bus station will make it one of the larger transfer points in the Netherlands. The remodelling was already underway when we were asked not only to give shape to the extended urban surroundings, but also to optimise the embedment of the station project in the city. It is therefore a project of multiple speeds and multiple scale levels.

Our assignment included increasing the cohesion among all individual sub-assignments with retroactive effect, and to weigh the interests of a variety of partners. For example, while the construction of the pedestrian tunnel was already in progress, modifications were necessary to make it mesh with the new station square on the south side.

The design has a dual function: it offers a long-term perspective on the extended surroundings of the station and provides the elements and plan variables for the continued development of the station over the next years. The design has served as the basis for a number of parties to sign covenants and for governments to grant tens of millions of funding.

Opdrachtgever
Provincie Overijssel, Prorail, NS en Gemeente Zwolle
Periode
2013-2014