Spoorzone Zwolle
Masterplan

De aanleg van de Hanzespoorlijn heeft van Zwolle een belangrijk spoorwegknooppunt in Noord-Nederland gemaakt. Het stationsgebied van Zwolle ondergaat daarom een grote verbouwing. Een extra perron, een bredere reizigerstunnel, meer stationsretail, en een nieuw busstation maken het tot een van de grotere overstappunten van Nederland.

Op het moment dat de verbouwing al gestart was zijn we gevraagd om zowel de ontwikkeling van ruimere stedelijke omgeving vorm te geven alsook om de inbedding van het stationsproject in de stad te optimaliseren. Het is daarmee een project van meerdere snelheden op meerdere schaalniveau’s.

Onderdeel van de opgave was om met terugwerkende kracht de samenhang tussen alle deelopgaven te vergroten en de belangen van de uiteenlopende partners te wegen. Zo is tijdens de verbouwing van de reizigerstunnel de uitvoering nog aangepast om deze aan te sluiten op het het nieuwe zuidelijke stationsplein.

Het ontwerp is enerzijds een lange termijn perspectief op de ruimere stationsomgeving, anderzijds reikt het bouwstenen en planvariabelen aan voor de doorontwikkeling van het station in de komende jaren. Op basis van het ontwerp zijn er door de diverse partijen convenanten getekend en zijn er door overheden tientallen miljoenen projectsubsidie verleend.

Opdrachtgever
Provincie Overijssel, Prorail, NS en Gemeente Zwolle
Periode
2013-2014