Zutphen – IJsselsprong
Intergemeentelijke structuurvisie (IGSV)voor rivierverbreding t.p.v. Zutphen in kader van Ruimte voor de Rivier; in combinatie met woningbouw, natuur, landbouw en infrastructuur.

De IJsselvallei met haar Hanzesteden is één van de mooiste landschappen van Nederland.
Om de toenemende hoeveelheden rivierwater te kunnen verwerken heeft het Rijk in het Ruimte voor de Rivier een aantal maatregelen bedacht voor de regio van Zutphen. De provincie en gemeenten hebben onderzocht hoe deze doelstellingen onder het motto ‘in één keer goed’ kunnen worden gecombineerd met de eigen ambities voor natuurontwikkeling, woningbouw en infrastructuur.
Er is gekozen om de benodigde ruimte te creëren door een extra riviergeul te graven die met hoogwater meestroomt met de hoofdgeul.
De oude IJsselmeander en de beeklopen aan de Veluwezijde worden verknoopt tot een samenhangende landschapszone als schakel tussen de verbindingen van de Veluwe met de IJssel. De rivierverruimende maatregelen zullen voor 2015 tot uitvoering gerealiseerd moeten zijn.

De IJsselsprong, de uitbreiding van Zutphen met 3000 woningen aan de overzijde van de rivier, is opgehangen aan de Hoven, de nederzetting bij de brug over de IJssel. Hij ontvouwt zich in westelijke richting op de stroomrug in de oude IJsselarm en in zuidelijke richting langs de rivierdijk. Groene wiggen en lintstructuren zorgen voor zichtlijnen in het woongebied op het silhouet van Zutphen en voor geleidelijke overgangen van het landschap naar het woongebied.
De omleiding van de provinciale weg zorgt dat het verkeer naar Zutphen zich niet meer door de kern van de Hoven en over de dijk hoeft te wringen. Hij slingert vanuit het noordwesten (Voorst) naar de zuidelijke IJsselbrug. Hij biedt als een parkway zicht op de Veluwe, de IJsselsprong en de torens van Zutphen aan de horizon.

Opdrachtgever
projectbureau IJsselsprong
Periode
2007-2008