Zuidplaspolder – Structural image
Research by design for structural image for transformation of the Zuidplaspolder (2030)

Zuidplaspolder, Zuid-Holland, 2002

Each year, 80 hectares of the barren and chaotic landscape of the Zuidplaspolder turn into stone by being built up or paved. In conjunction with HNS we designed a ‘structural image’ that lends quality, proportions and scale to this landscape and prepares it for future transformations: first structure, then claims.
Stratification is the leading principle. The lowest lying southern part will remain free from urbanisation to evolve into wetlands and a wildlife area. In the northern part the polder grid will be continued. It will be turned into a ‘plantation landscape’ by doubling the ribbons, planting trees along avenues and digging wide watercourses.
The polder pattern will be intetwined with regional roads, running parallel, though at some distance, to the motorways. They will showcase the qualities of the area and interweave the Zuidplaspolder with the network city of the Zuidvleugel.

Opdrachtgever
Projectbureau RZG Zuidplaspolder
Periode
Ontwerp: 2003 – 2005

Zuidplaspolder – Structuurbeeld
Ontwerpend onderzoek naar structuurbeeld plus legenda voor de transformatie van de Zuidplaspolder (2030)

Zuidplaspolder, Zuid-Holland, 2002

De Zuidplaspolder vormt een schraal en verrommeld landschap, waarin ieder jaar 80 hectare in bebouwing of verharding wordt omgezet. We ontwierpen samen met HNS een “structuurbeeld” dat het landschap kwaliteit, maat en schaal verleent en voorbereidt op toekomstige veranderingen: eerst structuur, dan de claims.
De lagenbenadering is leidend. Het diepst gelegen zuidelijke deel wordt van verstedelijking gevrijwaard en ontwikkelt zich tot moeras en natuur. In het noordelijk deel wordt voortgeborduurd op het poldergrid. Door de linten te verdubbelen, door bomenlanen aan te planten en brede waterlopen te graven wordt het tot een “plantagelandschap” getransformeerd.
Door het polderpatroon worden regionale wegen geweven, op enige afstand parallel aan de autosnelwegen. Zij stellen de kwaliteiten van het gebied tentoon en verweven de Zuidplaspolder met de netwerkstad van de Zuidvleugel.

Opdrachtgever
Projectbureau RZG Zuidplaspolder
Periode
Ontwerp: 2003 – 2005