Zuidplaspolder – Structuurbeeld
Ontwerpend onderzoek naar structuurbeeld plus legenda voor de transformatie van de Zuidplaspolder (2030)

Zuidplaspolder, Zuid-Holland, 2002

De Zuidplaspolder vormt een schraal en verrommeld landschap, waarin ieder jaar 80 hectare in bebouwing of verharding wordt omgezet. We ontwierpen samen met HNS een “structuurbeeld” dat het landschap kwaliteit, maat en schaal verleent en voorbereidt op toekomstige veranderingen: eerst structuur, dan de claims.
De lagenbenadering is leidend. Het diepst gelegen zuidelijke deel wordt van verstedelijking gevrijwaard en ontwikkelt zich tot moeras en natuur. In het noordelijk deel wordt voortgeborduurd op het poldergrid. Door de linten te verdubbelen, door bomenlanen aan te planten en brede waterlopen te graven wordt het tot een “plantagelandschap” getransformeerd.
Door het polderpatroon worden regionale wegen geweven, op enige afstand parallel aan de autosnelwegen. Zij stellen de kwaliteiten van het gebied tentoon en verweven de Zuidplaspolder met de netwerkstad van de Zuidvleugel.

Opdrachtgever
Projectbureau RZG Zuidplaspolder
Periode
Ontwerp: 2003 – 2005