Groot Holthuizen Zevenaar
Urban design plan for urban expansion Groot Holthuizen & Zevenpoort.

Zevenaar Oost’s new residential area with a total of 1500 houses consists of four neighbourhoods embedded within the landscape. On the south side the neighbourhoods are linked to the winding ribbon lined with farms, ‘De Sleeg’. This will give the new residential area an appearance consisting of a mix of small housing communities, small fields with self-build plots, original farms, open fields interspersed with the neighbourhoods where the original mature trees and orchards are supplemented with new hedges and trees. The rural and informal atmosphere that has been the area’s original feature becomes the expression of the identity of the new residential area; the original landscape remains visible as the basis for the new construction.

Each neighbourhood derives its own distinctive character from the site layout and the corresponding public space and building typology, for example, ‘living in the rustic setting of De Tol’ or ‘living on the winding tree lanes of De Holtkamp’. The first two neighbourhoods, De Tol and De Bem, have already been completed.

 

 

Opdrachtgever
Gemeente Zevenaar
Periode
Ontwerp: 2006-2008 Start realisatie: 2008 Supervisie:2006

Groot Holthuizen Zevenaar
Stedenbouwkundig plan voor stadsuitbreiding met Groot Holthuizen & Zevenpoort.

Het nieuwe woongebied van Zevenaar Oost voorziet in totaal in 1500 woningen en bestaat uit vier in het landschap gesitueerde buurtschappen.De buurtschappen zijn aan de zuidzijde gekoppeld aan het slingerende boerderijenlint ‘De Sleeg’. Het nieuwe woongebied krijgt zo een aanzien dat is samengesteld uit een mix van woonbuurtjes, veldjes met vrije kavels, oorspronkelijke boerderijen, open velden tussen de buurtschappen met de oorspronkelijke beplanting van volwassen bomen en boomgaarden, aangevuld met nieuwe hagen en bomen. De landelijke en informele sfeer die het gebied van zichzelf al had wordt de identiteitsdrager van het nieuwe woongebied, het oorspronkelijke landschap blijft spreken als ondergrond voor de nieuwbouw.

De buurtschappen hebben elk een eigen karakteristiek door hun verkaveling en de daarbij aansluitende openbare ruimte en bebouwingstypologie, bijvoorbeeld ‘dorps wonen in De Tol’ of ‘wonen aan geknikte bomenlaantjes in De Holtkamp’. Inmiddels zijn de eerste twee buurtschappen, De Tol en De Bem, grotendeels gerealiseerd.

Opdrachtgever
Gemeente Zevenaar
Periode
Ontwerp: 2006-2008 Start realisatie: 2008 Supervisie:2006