Groot Holthuizen Zevenaar
Stedenbouwkundig plan voor stadsuitbreiding met Groot Holthuizen & Zevenpoort.

Het nieuwe woongebied van Zevenaar Oost voorziet in totaal in 1500 woningen en bestaat uit vier in het landschap gesitueerde buurtschappen.De buurtschappen zijn aan de zuidzijde gekoppeld aan het slingerende boerderijenlint ‘De Sleeg’. Het nieuwe woongebied krijgt zo een aanzien dat is samengesteld uit een mix van woonbuurtjes, veldjes met vrije kavels, oorspronkelijke boerderijen, open velden tussen de buurtschappen met de oorspronkelijke beplanting van volwassen bomen en boomgaarden, aangevuld met nieuwe hagen en bomen. De landelijke en informele sfeer die het gebied van zichzelf al had wordt de identiteitsdrager van het nieuwe woongebied, het oorspronkelijke landschap blijft spreken als ondergrond voor de nieuwbouw.

De buurtschappen hebben elk een eigen karakteristiek door hun verkaveling en de daarbij aansluitende openbare ruimte en bebouwingstypologie, bijvoorbeeld ‘dorps wonen in De Tol’ of ‘wonen aan geknikte bomenlaantjes in De Holtkamp’. Inmiddels zijn de eerste twee buurtschappen, De Tol en De Bem, grotendeels gerealiseerd.

Opdrachtgever
Gemeente Zevenaar
Periode
Ontwerp: 2006-2008 Start realisatie: 2008 Supervisie:2006