Zaanstad – Zaan en IJ oevers
Ruimteplan met verkenning van ontwikkelingsmogelijkheden

Zaanstad is zich breed aan het oriënteren op de toekomst. De stad wil haar positie binnen de metropoolregio Amsterdam versterken. De karakteristieke Zaanse kwaliteiten en de gunstige ligging binnen de regio bieden volop kansen voor een aantrekkelijk en divers vestigingsklimaat.

De ontwikkelingsmogelijkheden van de gebieden langs de Zaan en het IJ zijn door ons onderzocht en er is gekeken naar de mogelijkheden om de relatie tussen de Zaan en het achterland te verbeteren. Dit raamwerk is de ontwikkelingsbasis waarbinnen Zaan en IJ geleidelijk kunnen transformeren.

Voor de verschillende locaties langs de Zaan is gezocht naar spelregels die zowel flexibiliteit bieden, als kwaliteit garanderen en stimuleren. Daarbij zijn de accenten en de mate van detaillering per locatie anders. Op een aantal locaties is nader ingezoomd en zijn toekomstbeelden geschetst.

Opdrachtgever
Gemeente Zaanstad
Periode
ontwerp 2010-2011

Zaanstad – Zaan en IJ oevers
Spatial plan with exploration of development potential

Zaanstad is seeking to unlock its potential with a view to the future. The town wants to strengthen its position within the Amsterdam metropolitan region. Zaanstad’s characteristic features and advantageous location in the region offer ample opportunities for an attractive and heterogeneous business establishment climate.

Our practice studied the development potential of the areas along the rivers Zaan and IJ and explored the possibilities to improve the relationship between the Zaan and the hinterland. The proposed framework is the basis for the development in the course of which the Zaan and the IJ can undergo a gradual transformation.

We sought to formulate rules for the various locations along the Zaan that would allow flexibility, and guarantee and stimulate quality at the same time. This meant different emphasis and varying degrees of detailing per location. We studied a number of locations in more detail and sketched future scenarios.

Opdrachtgever
Gemeente Zaanstad
Periode
ontwerp 2010-2011