Wingene
Masterplan voor de dorpskern

De directe aanleiding voor dit Masterplan ligt in de vernieuwing van het Gemeentehuis en de ontwikkeling van een Vrijetijdscentrum. Ons Masterplan biedt daarvoor ruimtelijke aanknopingspunten en vormt daarnaast de basis voor verdere planvorming. Het Masterplan zet in op een meer samenhangende dorpsstructuur, waarin vooral de – op dit moment zeer wankele – samenhang tussen de oude dorpskern en de latere woonuitbreidingen wordt geactualiseerd. De openbare ruimte speelt in deze hernieuwde samenhang een cruciale rol. Deze vormt de verbindende schakel tussen oud en nieuw, biedt ruimte aan het dorpsleven, ordent de verkeersstructuur en geeft context aan de nieuw te ontwikkelen bebouwing.

 

In het masterplan spelen drie pleinen de hoofdrol; het Kerkplein, het Gemeenteplein en het Cultuurplein. Het Kerkplein is een klassieke dorpsruimte met ruimte voor de plek voor markten, kermis en terrassen. Het Gemeenteplein is van een geheel ander karakter. Aan dit plein staan het vernieuwde gemeentehuis, het vrijetijdscentrum en nieuwe woonprojecten. Het derde plein is het Cultuurplein. Het is een omsloten ruimte voor tijdelijke manifestaties, feesten en voorstellingen. In deze opzet ontstaan er onderling sterk verschillende pleinen die elk geschikt zijn voor een specifiek gebruik.

In samenwerking met: Korteknie Stuhlmacher Architecten en Orientes

Opdrachtgever
gemeente Wingene
Periode
2016-2017