Wilhelminasluis – Zaanstad
Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor het sluizencomplex van Zaandam.

In opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad wordt de Wilhelminasluis verbeterd. Daarbij worden de in- en uitvaartopeningen verbreed en de bruggen aan weerszijden vernieuwd. Deze ingreep biedt een uitgelezen kans voor een kwaliteitsimpuls, waarbij het sluiscomplex meer dan nu een onderdeel van de stad wordt. Sleutelbegrippen daarbij zijn een goede openbare ruimte, herstel van een aantal historische kenmerken en een robuuste, zorgvuldig vormgegeven detaillering van de nieuwe sluis en bruggen.

Opdrachtgever
Gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland.
Periode
Ontwerp: 2010-2013 Realisatie: 2014

Wilhelminasluis – Zaanstad
Urban design plan and visual quality plan for the lock complex of Zaandam.

The Province of North Holland and the Zaanstad municipality have commissioned the upgrading of the Wilhelminasluis, which involves widening the lock’s entrance and exit openings and renewing the bridges on both sides. This initiative offers an excellent opportunity for a quality boost that will improve the integration of the lock complex into the city. Key elements in this process include: a good public space, restoring a number of historic features and a robust, carefully designed detailing of the new lock and its bridges.

Opdrachtgever
Gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland.
Periode
Ontwerp: 2010-2013 Realisatie: 2014