Westflank – Haarlemmermeer
Ruimtelijk onderzoek

Gebiedsontwerp Westflank, Haarlemmermeer, 2009

De Westflank van de Haarlemmermeer transformeert tot een waterrijk woonlandschap. De ontwikkeling van een duurzaam watersysteem legt de basis voor de landschappelijke herontginning van de polder, waarin plekken om te wonen en recreëren samenhangen met het ontwerp van water en landschap.

Palmbout Urban Landscapes heeft in samenwerking met het projectbureau Westflank, Strootman Landschapsarchitecten, VPXDG Landschapsarchitecten en FARO architecten het Gebiedsontwerp voor het Programma van Eisen voor de Westflank gemaakt.
Het ontwerp voor het water heeft als doel om de Haarlemmermeerpolder een zelfvoorzienende waterhuishouding te geven. Daarvoor wordt een fijnmazig slootjesrijk gecreëerd en wordt een grote plas toegevoegd. Het ontwerp voor het landschap creëert een stevig raamwerk van bestaande en nieuwe lijnen in de polder. Behalve een nieuwe plas wordt een nieuw bos toegevoegd en biedt de open zuidpunt kansen voor agrotoerisme. Het nieuwe landschap zorgt voor verbetering van recreatiemogelijkheden en voor ecologische verbindingen.
De nieuwe woongebieden zijn op deze landschappelijke kenmerken geënt: wonen bij het bos in het noorden (Cruquiushof) en wonen in de vaarpolder bij Nieuw Vennep (Buiten Vennep). Meer kleinschalige vormen van wonen vinden een plek binnen een landschappelijke strategie voor de linten en in de Buurderij, een landgoedmilieu dat voortbouwt op de waarden van de Olmenhorst bij Lisserbroek. Zwaanssluis en Lisserhaven zijn twee nieuwe dorpen, die de verbinding leggen van het poldernetwerk met het water van de ringvaart en dat van de Zuidhollandse meren.

Opdrachtgever
Provincie Noord-Holland,
Periode
2010

Westflank – Haarlemmermeer
Spatial research

Area design for Westflank, Haarlemmermeer, 2009

The Westflank area of Haarlemmermeer is gradually evolving into a residential landscape abounding in water. The development of a sustainable water system forms the basis for redesigning the landscape of the polder, where residential and recreational environments are in agreement with the design for water and landscape.

Palmbout Urban Landscapes, in conjunction with the Projectbureau Westflank, Strootman Landschaparchitecten, VPXDG Landschapsarchitecten en FARO architecten, produced the area design for the Westflank Project Brief.

As far as water is concerned, the design’s aim is to provide Haarlemmermeerpolder with self-sufficient water management. This includes setting up a fine-grained system of small watercourses and adding a large lake.

As far as landscape is concerned, the design creates a robust framework of existing and new lines in the polder. Another addition, besides the new lake, is a new wooded area. The open area at the southernmost tip can accommodate agritourism. The new landscape will improve recreational opportunities and create ecological connections.

The new residential environments have been inspired by the existing features of the landscape: living near the wood in the north (Cruquiushof) and living in the water-locked polder near New Vennep (Buiten Vennep). Smaller scale residential environments will fall within the scope of a landscape strategy for the ribbons, and in the Buurderij, a rural estate that builds on the principles of the Olmenhorst estate near Lisserbroek. Zwaanssluis and Lisserhaven are two new villages that link the polder network with the water of the ringvaart (a circular canal) and the lakes in Zuid Holland.

Opdrachtgever
Provincie Noord-Holland,
Periode
2010