Waalwijk stadscentrum
Stedenbouwkundig masterplan

Waalwijk heeft een sterke eigen identiteit. Een geborgen stadscentrum met enkele zeer karaktervolle hoofdstraten. Een krimpend winkelbestand en een vraag naar woningen heeft in de binnenstad van Waalwijk een transitie in gang gezet van winkelstad naar woonstad. Dit volgt de Brabantse verstedelijkingsopgave en de bestuurlijke ambitie van de gemeente om de stadskern te verdichten en een vorm van stedelijkheid te realiseren in de binnenstad van Waalwijk.

In het door Palmbout ontwikkelde ‘Masterplan Binnenstad’ gaat stedelijke verdichting hand in hand met een versterking van de eigen identiteit. Het karakter van de hoofdstraten wordt versterkt en de binnengebieden tussen de hoofdstraten worden sterker verknoopt met het netwerk van de binnenstad.

Om komende jaren sturing te geven aan deze ontwikkeling zijn vijf ontwerpmotieven benoemd. Deze motieven gaan over het gehele stadscentrum en plaatsen deelprojecten in een groter geheel.

Het eerste motief, stedelijke ambitie, gaat over ontwikkeling in de binnengebieden van het centrum. Het doel hiervan is een verdichting van het woningbestand en het creëren van een stedelijk, verfijnd netwerk. De ontwikkelingen moeten het complementaire karakter van de straten en binnengebieden versterken. Het tweede motief geeft handvatten mee voor ontwikkeling van hoogbouw. In de visie worden zoekzones aangegeven en principes over hoe kwalitatieve hoogbouw te ontwerpen. Verdichting brengt intensiever gebruik van openbare ruimte met zich mee. Daarom is het noodzakelijk om, zijnde het derde motief, het centrum te vergroenen en te verduurzamen. De auto is momenteel nog vrij dominant. In deze visie laten we zien hoe Waalwijk van auto- naar fietsstad kan transformeren en meer ruimte overlaat voor langzaam verkeer. Tot slot is het belangrijk om goede verbindingen te maken tussen bedrijventerrein aan de noordzijde van de A59 en de binnenstad van Waalwijk om van elkaar te kunnen profiteren.

Om bovenstaande motieven concreet te maken zijn er in het centrum vijf grotere projecten, waaronder de Els, het Unnaplein en de voormalige brandweerkazerne die verbeelden hoe de transitie de komende jaren kan gaan plaatsvinden.

Opdrachtgever
Gemeente Waalwijk
Periode
2021-2022