Turnhout
Turnhout urban interchange

In response to an open competition by the Office of the Flemish Government Architect we made a design for the development of an urban interchange on the Turnhout ring road.

The aim of our design proposal was, while preserving the parkway-like character of the Turnhout ring road, to utilise the development of the urban interchange to restore the cohesion of the areas on both sides of the road. One of the main assignments we set ourselves was to give shape to the heavy traffic flows in the area with restraint. We achieved that by positioning the ring road partly below grade, and by developing a compact point where the regional and local traffic link up. This restrained design is to ensure the development of an interchange that has urban quality. The required urban quality is rendered by the meticulously designed architectural cohesion and by the materials used for abutments, walls, fencing and approach roads. Two sturdy buildings with public programme mark the interchange.

 

 

 

 

 

 

Periode
2008

Turnhout
Stedelijk Plateau Turnhout

Stedelijk Plateau Turnhout

In het kader van een Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester hebben we een ontwerp gemaakt voor de ontwikkeling van een stedelijk knooppunt aan de ring van Turnhout.

De inzet van ons ontwerpvoorstel was om -met behoud van het Parkway-karakter van de ring van Turnhout- de ontwikkeling van het stedelijk knooppunt aan te grijpen om de samenhang tussen de gebieden aan weerszijden van de ringweg te herstellen. Eén van de hoofdopgaves die we ons daarbij gesteld hebben is de zware verkeersstromen in het gebied beheerst vorm te geven. We doen dit door de ringweg gedeeltelijk verdiept te leggen, en een compacte vervoersknoop te ontwikkelen waar het regionale en locale verkeer op elkaar aansluit. Deze beheerste vormgeving moet garant staan voor de ontwikkeling van een knooppunt dat stedelijke kwaliteit heeft. Deze stedelijke kwaliteit vertaalt zich in een zorgvuldig ontworpen architectonische samenhang en materialisering van landhoofden, muren, hekwerken en toeritten. Twee kloeke gebouwen met publiek programma markeren het knooppunt.

 

 

 

 

 

 

Periode
2008