Leuven – Stadspoort Bodart
Ontwikkelingsvisie en strategie

De bouwvallige staat van een viaduct in de ring rond Leuven was aanleiding te verkennen hoe de vernieuwing van de infrastructuur kan worden aangewend om de ruimere stedelijke omgeving kwalitatief te ontwikkelen. De locatie is gelegen tussen de historische binnenstad en de Arenbergcampus van de KU Leuven. Daarmee ligt het in het stroomgebied van de Dijle en de Voer. In een intensief ontwerptraject met de Stad Leuven en vele Vlaamse overheidsinstanties hebben we een ontwerp opgesteld dat de stedelijke ruimte verzoent met de verkeersstromen die er doorheen voeren. Het ontwerp is in de basis een driedimensionaal raamwerk van waterlopen, wandel en fietspaden en verkeerswegen. Dit stelsel van routes legt verbindingen tussen de stadsdelen aan weerszijden van de ring en biedt een duidelijke adressering en context voor nieuw stedelijk programma. Zo worden rond de nieuwe verkeersknoop de ontwikkeling van woningen, winkels, universitair programma en stedelijke programma’s mogelijk gemaakt. Met dit Masterplan is een basis gelegd voor het opheffen van de ruimtelijke barrière die de ring vandaag vormt.
We werkten in deze opgave samen met Carin Janninck en TML.

Opdrachtgever
Stad Leuven, met een conceptsubsidie van de Vlaamse overheid
Periode
2014