Rumbeke
Onderzoek naar kwaliteitsvolle verdichting

Op vraag van de stad Roeselare heeft Palmbout Urban Landscapes een visie opgesteld voor kwaliteitsvolle verdichting in Rumbeke. De deelgemeente staat voor een grote verdichtingsopgave en het is van belang deze in te zetten als hét instrument voor kwalitatieve vernieuwing van Rumbeke als geheel. Hiervoor wordt gekeken naar de identiteit van Rumbeke, een gemeente die twee gezichten kent. Het ene moment is Rumbeke dorps, residentieel, ontspannen en groen, het volgende moment oogt Rumbeke juist stenig, gedomineerd door mobiliteit en ontbreekt er oriëntatie in de ongebreidelde verkavelingen.

 

In de visie worden de bestaande kwaliteiten versterkt en verder opgewerkt, zoals de beekstructuur en de steenwegen. Deze ruimtelijke dragers worden opnieuw aan elkaar verbonden tot een coherent netwerk van openbare ruimte. Dit nieuwe netwerk is samen met een aantal specifieke ontwerpopgaven opgetekend in een ambitiekaart voor Rumbeke. Parallel aan deze visie is onderzocht waar in Rumbeke zich juist meer prototypische en repliceerbare verdichtingskansen voordoen. In Rumbeke doen deze kansen zich ruimschoots voor langs de steenwegen, rond de leegstaande industriële complexen en in verouderde woonbuurten. Voor deze gebieden hebben we een receptuur voor verdichting opgemaakt.

Opdrachtgever
Stad Roeselare
Periode
2015-2016