Rotterdam – RDM terrein
Stedenbouwkundig ontwerp en inrichtingsplan

Het RDM-terrein in Rotterdam is de afgelopen jaren herontwikkeld van vervallen scheepswerf tot levendige campus waar onderwijs, cultuur, maak-industrie en off-shore samen komen. Om deze herontwikkeling ruimtelijk aan te sturen hebben we een stedenbouwkundig plan gemaakt waarin de aanwezige monumentale bebouwing een belangrijk aanknopingspunt vormt. In het ontwerp zijn het stoere karakter en de grote schaal van het terrein als kwaliteiten gekoesterd. Om nieuwe bebouwing goed aan te laten sluiten op het bestaande hebben we een gedetailleerde Welstandsparagraaf opgesteld. Nevenschikking is daarin het sleutelwoord. Daarnaast hebben we ook het ontwerp van de openbare ruimte verzorgd. Het gehele terrein is op basis hiervan heringericht met een specifieke mix van gebakken klinkers die ik kleur aansluit op de monumetale bebouwing. Onderdeel van het ontwerp is ook de vormgeving van twee nieuwe entreeā€™s tot het gebied en de aanleg van een honderden meters lange nieuwe gemetselde muur die het terrein scherp begrenst. In samenwerking met bewoners van het naastgelegen Heijplaat hebben we het ontwerp begeleid van een nieuw park tussen het dorp en het RDM-terrein.

Opdrachtgever
Havenbedrijf Rotterdam NV
Periode
2009 - 2015 Start realisatie: 2011

Rotterdam – RDM site
Urban design plan and landscape plan

Over the past years the RDM site in Rotterdam has been undergoing a transition from a dilapidated shipyard into a bustling campus where education, culture, manufacturing industry and offshore come together. To be able to steer this development spatially we made an urban design plan in which the existing monumental buildings form important basic elements. The design appreciates the assets of the site: its robust look and large scale. To have new buildings harmonise with the existing ones we wrote a detailed section on their external appearance for the Buildings Aesthetics Committee. Its key word is coordination. We also made the design for the public space. It served as a basis for landscaping the entire site using a specific mix of clinkers that corresponds with the colour of the monumental buildings. The design also included giving shape to two new entrances to the area and the construction of a hundreds of meters long new brick wall, sharply defining the perimeter of the site. In conjunction with residents of the neighbouring Heijplaat village we supervised the design for a new park between the village and the RDM site.

Opdrachtgever
Havenbedrijf Rotterdam NV
Periode
2009 - 2015 Start realisatie: 2011