Rotterdam – Parkstad
Urban design plan

Parkstad, Rotterdam, 2009
A hole in the city

For years now, a large part of the city has remained undeveloped in Rotterdam South. A railway yard, a water-retaining structure, a temporarily laid out park and heavy urban infrastructure dominate the area’s appearance. Residential neighbourhoods of the Kop van Zuid and Afrikaanderwijk flank this void. The Parkstad/Afrikaanderwijk scheme will transform the void into a new urban district, the development that ties in with the regeneration of the Afrikaanderwijk.

Connecting element in Rotterdam South

Parkstad/Afrikaanderwijk is a connecting element that will convert the patchwork of urban fragments into one coherent multifaceted part of the city. A comprehensive system of routes, facilities and parks forms the basis for the design. Within this framework urban blocks will be developed, containing a mix of various housing types. To supplement the housing programme, the scheme includes a city swimming pool, sports facilities, two primary schools and a secondary one.

See also www.parkstad.nl

Opdrachtgever
Vestia/Estrade en gemeente Rotterdam
Periode
Planvorming en realisatie: 2006 – 2009

Rotterdam – Parkstad
Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van zowel Parkstad als de oostflank van de Afrikaanderwijk.

Een gat in de stad

Al jaren lang ligt er op Zuid een groot stuk stad braak in Rotterdam. Een spooremplacement, een waterkering, een tijdelijke ingerichte park en zware stedelijke infrastructuur domineren het beeld. Aan weerszijden van deze leegte liggen woonbuurten van de Kop van Zuid en de Afrikaanderwijk. Met het plan Parkstad/Afrikaanderwijk wordt de leegte omgevormd tot een nieuwe stedelijke woonwijk in samenhang met de vernieuwing van de Afrikaanderwijk.

Passtuk op Zuid

Parkstad/Afrikaanderwijk is een passtuk dat de lappendeken aan stadsfragmenten omvormt tot één coherent divers stadsdeel. Een samenhangend stelsel van routes, voorzieningen en parken vormt de basis van het ontwerp. Binnen dit raamwerk worden stedelijke bouwblokken ontwikkeld waarbinnen verschillende woningtypes worden gemengd. In aanvulling op het woningbouwprogramma wordt voorzien in een stedelijk zwembad, sportfaciliteiten, twee basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs.

Zie ook www.parkstad010.nl

Opdrachtgever
Vestia/Estrade en gemeente Rotterdam
Periode
Planvorming en realisatie: 2006 – 2009