Rotterdam – Parkstad
Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van zowel Parkstad als de oostflank van de Afrikaanderwijk.

Jarenlang lag er op Zuid een groot stuk stad braak in Rotterdam. Een spooremplacement, een waterkering en de Laan op Zuid als stedelijke invalsweg domineerden het beeld. Aan weerszijden van deze leegte lagen woonbuurten van de Kop van Zuid en de Afrikaanderwijk.

Parkstad is ontworpen als een passtuk dat de lappendeken aan stadsfragmenten rond het plangebied omvormt tot één coherent en divers stadsdeel. Door de dijk te ‘begraven’ in een opgehoogd maaiveld en door de Laan op Zuid beter oversteekbaar te maken, zijn barrières geslecht en konden dwarsverbanden geweven worden. Een samenhangend stelsel van lanen ontsluit het gebied en verbindt de stadsdelen. Binnen dit raamwerk worden stedelijke, gemengde bouwblokken ontwikkeld, afgewisseld met een patroon van verspreid gelegen parken als basis voor de woonkwaliteit.

De bouw is in volle gang.

Zie ook de website van Parkstad

Opdrachtgever
Vestia/Estrade en gemeente Rotterdam
Periode
Planvorming en realisatie: 2006 – 2009