Rotterdam – Parkstad
Stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkelingen van zowel Parkstad als de oostflank van de Afrikaanderwijk.

Een gat in de stad

Al jaren lang ligt er op Zuid een groot stuk stad braak in Rotterdam. Een spooremplacement, een waterkering, een tijdelijke ingerichte park en zware stedelijke infrastructuur domineren het beeld. Aan weerszijden van deze leegte liggen woonbuurten van de Kop van Zuid en de Afrikaanderwijk. Met het plan Parkstad/Afrikaanderwijk wordt de leegte omgevormd tot een nieuwe stedelijke woonwijk in samenhang met de vernieuwing van de Afrikaanderwijk.

Passtuk op Zuid

Parkstad/Afrikaanderwijk is een passtuk dat de lappendeken aan stadsfragmenten omvormt tot één coherent divers stadsdeel. Een samenhangend stelsel van routes, voorzieningen en parken vormt de basis van het ontwerp. Binnen dit raamwerk worden stedelijke bouwblokken ontwikkeld waarbinnen verschillende woningtypes worden gemengd. In aanvulling op het woningbouwprogramma wordt voorzien in een stedelijk zwembad, sportfaciliteiten, twee basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs.

Zie ook www.parkstad010.nl

Opdrachtgever
Vestia/Estrade en gemeente Rotterdam
Periode
Planvorming en realisatie: 2006 – 2009