Rotterdam Nesselande
Ontwerp voor een exclusieve woonbuurt in het uitbreidingsplan Nesselande, Rotterdam

Nesselande, Rotterdam, 1999

Het ontwerp behelst de stedenbouwkundige uitwerking van een deel van de woonwijk Nesselande en is gemaakt in opdracht van de gemeente Rotterdam. Centraal staat de ambitie om een waterrijk en exclusief woonmilieu te realiseren dat gefaseerd kan worden ontwikkeld. De zee van eigen kavels wordt gestructureerd door het stelsel van waterlopen, de woondijkjes, de “mikado’s” en door de subtiele menging met projectmatig te ontwikkelen woongebouwen. Deze aan elkaar verwante gebouwen vormen in het “welstandsvrije” woonlandschap een verspreid patroon van markante architectonische ankerpunten. Het ontwerp is gemaakt samen met H+N+S Landschapsarchitecten en bevat 520 woningen.

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
Periode
ontwerp: 1999 Realisatie: gestart 2000