Rotterdam Nesselande
Design for an exclusive residential area in Nesselande, Rotterdam

The design concerns a sectional elaboration of a part of the district Nesselande and was commissioned by the City of Rotterdam. Its central point is the ambition to create an exclusive residential wetland environment that can be developed in phases. The sea of owner-occupied plots is structured by the system of watercourses, the residential dykes – the ‘jackstraws’ – and by the subtle blend with residential buildings to be developed in a project-based way. This family of buildings forms a scattered pattern of architectural anchor points in the ‘aesthetics committee-free’ residential landscape. The design was made in conjunction with the H+N+S landscape bureau and comprises 520 houses.

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
Periode
ontwerp: 1999 Realisatie: gestart 2000

Rotterdam Nesselande
Ontwerp voor een exclusieve woonbuurt in het uitbreidingsplan Nesselande, Rotterdam

Nesselande, Rotterdam, 1999

Het ontwerp behelst de stedenbouwkundige uitwerking van een deel van de woonwijk Nesselande en is gemaakt in opdracht van de gemeente Rotterdam. Centraal staat de ambitie om een waterrijk en exclusief woonmilieu te realiseren dat gefaseerd kan worden ontwikkeld. De zee van eigen kavels wordt gestructureerd door het stelsel van waterlopen, de woondijkjes, de “mikado’s” en door de subtiele menging met projectmatig te ontwikkelen woongebouwen. Deze aan elkaar verwante gebouwen vormen in het “welstandsvrije” woonlandschap een verspreid patroon van markante architectonische ankerpunten. Het ontwerp is gemaakt samen met H+N+S Landschapsarchitecten en bevat 520 woningen.

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
Periode
ontwerp: 1999 Realisatie: gestart 2000