Rotterdam – Maashaven
Development strategy for transformation of the Maashaven

Maashavenstad, Rotterdam, 2012

The 19th century Maashaven harbour basin has largely lost its original transhipment function and threatens to become merely a parking space for inland craft. The Maashavenstad Project shows Maashaven’s potential for Rotterdam. The Project visualises a workable transformation of Maashaven into a colourful urban harbour surrounded by the residential areas: Katendrecht, Afrikaanderwijk and Tarwewijk. An urban harbour where it is possible to live, work and recreate in and on the water. This innovative blend of the port economy and the urban dynamism is embedded in a development strategy that is emphatic about the link with the revitalisation of the urban district Rotterdam South.

The plan proposal builds on the system of quays, jetties and the surrounding infrastructure of the existing harbour landscape, and adds to it a pontoon bridge half way the harbour basin. This floating structure forms the missing link in the connection between Tarwewijk and Wilhelminapier.

The plan’s simple setup paves the way for a gradual transformation without considerable pre-investment. Depending on the demand from the adjacent districts, the harbour basin can change colour step by step.

Periode
2012-2014

Rotterdam – Maashaven

Maashavenstad, Rotterdam, 2012
Het 19e eeuwse havenbekken Maashaven heeft haar oorspronkelijke functie als overslaghaven grotendeels verloren en dreigt te verworden tot louter en alleen een parkeerplaats voor de binnenvaart. Het project Maashavenstad toont de potentie van de Maashaven voor Rotterdam.

Het project verbeeldt een mogelijke transformatie van de Maashaven tot een veelkleurige stadshaven te midden van de woonwijken Katendrecht, Afrikaanderwijk en Tarwewijk. Een stadshaven waar in en op het water gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Deze innovatieve versmelting van de haveneconomie en de stedelijke dynamiek is ingebed in een ontwikkelingsstrategie die nadrukkelijk de verbinding legt met de revitalisatie van het stadsdeel Rotterdam-zuid.

Het planvoorstel bouwt voort op het stelsel van kades, aanlegsteigers en de omliggende infrastructuur van het huidige havenlandschap en voegt daar halverwege het havenbekken een pontonbrug aan toe. Deze drijvende brugverbinding vormt de ontbrekende schakel in de verbindingslijn tussen de Tarwewijk en de Wilhelminapier.

De eenvoudige planfiguur sorteert voor op een geleidelijke transformatie zonder zware voorinvesteringen. Afhankelijk van de vraag vanuit de omliggende wijken kan stap voor stap het havenbekken van kleur verschieten.

Periode
2012-2014