Rotterdam – Maashaven

Maashavenstad, Rotterdam, 2012
Het 19e eeuwse havenbekken Maashaven heeft haar oorspronkelijke functie als overslaghaven grotendeels verloren en dreigt te verworden tot louter en alleen een parkeerplaats voor de binnenvaart. Het project Maashavenstad toont de potentie van de Maashaven voor Rotterdam.

Het project verbeeldt een mogelijke transformatie van de Maashaven tot een veelkleurige stadshaven te midden van de woonwijken Katendrecht, Afrikaanderwijk en Tarwewijk. Een stadshaven waar in en op het water gewoond, gewerkt en gerecreĆ«erd kan worden. Deze innovatieve versmelting van de haveneconomie en de stedelijke dynamiek is ingebed in een ontwikkelingsstrategie die nadrukkelijk deĀ verbinding legt met de revitalisatie van het stadsdeel Rotterdam-zuid.

Het planvoorstel bouwt voort op het stelsel van kades, aanlegsteigers en de omliggende infrastructuur van het huidige havenlandschap en voegt daar halverwege het havenbekken een pontonbrug aan toe. Deze drijvende brugverbinding vormt de ontbrekende schakel in de verbindingslijn tussen de Tarwewijk en de Wilhelminapier.

De eenvoudige planfiguur sorteert voor op een geleidelijke transformatie zonder zware voorinvesteringen. Afhankelijk van de vraag vanuit de omliggende wijken kan stap voor stap het havenbekken van kleur verschieten.

Periode
2012-2014