Politiesite Groendreef Gent
Ontwikkelingsplan Federale en Lokale politie

De federale Politie en de Lokale Politie Gent zijn voornemens zich gezamenlijk te huisvesten op de huidige site aan de Groendreef; een volledig omsloten enclave uitgesneden in het fijnmazig stadsweefsel van de Gentse stadswijk Brugse Poort. Daarmee verdubbelt grofweg het bestaande programma op deze site, die nu enkel de Federale politie huisvest. Op het terrein is door de tijd heen een uitwaaiering van voormalige industriegebouwen gemengd met toegevoegde bebouwing ontstaan, waarbij de ruimte niet optimaal benut is. De integratie van de twee politiediensten vraagt om een vernieuwing van het bestaande patrimonium, dat niet aan de hedendaagse eisen voor comfort en duurzaamheid voldoet, en om een efficiƫnter gebruik van de ruimte. Het Ontwikkelingsplan Politiesite schetst hoe deze ruimtelijke vernieuwing kan plaatsvinden, waarbij gezocht is naar synergie tussen de twee politiediensten.

In het Ontwikkelingsplan Politiesite wordt de vernieuwing en toevoeging van het gebouwd programma voor de diensten ingepast in de wijk Brugse Poort. Binnen de enclave van de Politiesite wordt in een stevig raamwerk de mogelijkheden voor ontwikkeling van de politiegebouwen nauwkeurig vastgelegd. Dit raamwerk voorziet in een ruim en groen binnenhof waarrond de nieuwe gebouwen worden geplaatst.

Opdrachtgever
Regie der gebouwen
Periode
2020-2021
In samenwerking met
FVWW Architecten