Podium Amersfoort
Stedenbouwkundig plan voor een stedelijke, groene stationswijk

De locatie Podium is het sluitstuk van de stadsuitbreiding Vathorst in Amersfoort. Voor deze stationslocatie van ca. 10 hectare groot, ooit beoogd als kantorenpark waarvan de eerste aanzetten gebouwd zijn, heeft Palmbout Urban Landscapes in 2017 de prijsvraag gewonnen voor het ontwerp van een nieuwe woonwijk van ongeveer 500 woningen. Daaropvolgend heeft Palmbout in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan voor de openbare ruimte gemaakt. Momenteel is het bureau betrokken als supervisor bij de uitwerking van de architectuur. Begin 2022 is daarvan het eerste deel in verkoop gegaan.

De locatie Podium wordt omsloten door grote infrastructuren: de snelweg A28, spoorweg en de rondweg van Vathorst. Hierdoor heeft het gebied een enigszins autonome ligging ten opzichte van de overige delen van Vathorst. Om hieraan een tegenwicht te bieden hebben we een woonwijk ontworpen met een sterke interne kwaliteit Twee krachtige openbare ruimtes geven de wijk een uitgesproken groen karakter: de Common Green als centraal motief en de Landschapszone.

Tussen deze twee prominente openbare ruimtes ligt een krachtig stadsfragment met een mix van grondgebonden woningen en appartementsgebouwen in een combinatie van laag- en hoogbouw. De deels bestaande kantorenlocatie Podium completeert deze stationswijk en zorgt voor een grote mate van stedelijkheid. Het wordt daarmee een wijk met een eigen identiteit waarin wonen en werken samenkomen in een groene leefomgeving.

Een passerelle verbindt Podium met de gebieden aan de andere zijde van het spoor, waaronder ook het busstation. De passerelle ligt in het verlengde van de Common Green waarmee langzaam verkeer een zachte landing maakt als het Podium binnenkomt.

Opdrachtgever
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst
Periode
2017 - heden