New York, Living with the bay

In Juni 2014 werd ons consortium uitgeroepen tot één van de winnaars van Rebuild By Design, een internationale ontwerpwedstrijd geïnitieerd door President Obama’s Hurricane Sandy Rebuilding Task Force en het U.S. Department of Housing and Urban Development. Doel van de wedstrijd was om de veerkracht in het door Orkaan Sandy getroffen New York te bevorderen en het te beschermen tegen nieuwe overstromingen met innovatieve en uitvoerbare voorstellen.

Onze inzending Living with the bay is een innovatieve en meerlaagse waterstrategie voor Nassau County, Long Island. Dit sterk verstedelijkte gebied is, met zijn baaien en kreken zeer kwetsbaar voor overstromingen en erosie. Klimaatverandering maakt dat deze kwetsbaarheid alleen maar toe zal nemen.

Living with the bay kiest niet voor een enkelvoudige oplossing. De strategie beslaat een waaier van kleine en grote, natuurlijke en civiel-technische ontwerpvoorstellen. Naast het verhogen van de waterveiligheid dragen de ontwerpvoorstellen stuk voor stuk bij aan het verbeteren van de economische, ecologische en sociale waarde van de regio. De voorstellen omvatten maatregelen om golfoploop, waterafvoer en zeespiegelstijging te beperken door het sedimentsysteem aan de pakken, op strategische plekken te verdedigen, door moerasherstel, aanleg van dijken, en het creëren van stormkeringen. Het stedelijk watersysteem wordt aangepakt om de overlast van regen te beperken en de waterkwaliteit in de kreken en de baai te verbeteren.

In de komende jaren wordt een deel van het ontwerp, “Mill river, a slowstream”,  uitgewerkt en uitgevoerd. Tezamen met H+N+S en Bosch-Slabbers hebben we het in New York gevestigde WaterLand Design inc. opgericht om uitvoering te geven aan Living with the bay.

We werkten in dit project verder samen met :  Apex,  Deltares,  IMG Rebel en Interboro.

Voor meer informatie kijk op : http://www.rebuildbydesign.org/ .

Periode
2014

New York, Living with the bay

In Juni 2014 werd ons consortium uitgeroepen tot één van de winnaars van Rebuild By Design, een internationale ontwerpwedstrijd geïnitieerd door President Obama’s Hurricane Sandy Rebuilding Task Force en het U.S. Department of Housing and Urban Development. Doel van de wedstrijd was om de veerkracht in het door Orkaan Sandy getroffen New York te bevorderen en het te beschermen tegen nieuwe overstromingen met innovatieve en uitvoerbare voorstellen.

Onze inzending Living with the bay is een innovatieve en meerlaagse waterstrategie voor Nassau County, Long Island. Dit sterk verstedelijkte gebied is, met zijn baaien en kreken zeer kwetsbaar voor overstromingen en erosie. Klimaatverandering maakt dat deze kwetsbaarheid alleen maar toe zal nemen.

Living with the bay kiest niet voor een enkelvoudige oplossing. De strategie beslaat een waaier van kleine en grote, natuurlijke en civiel-technische ontwerpvoorstellen. Naast het verhogen van de waterveiligheid dragen de ontwerpvoorstellen stuk voor stuk bij aan het verbeteren van de economische, ecologische en sociale waarde van de regio. De voorstellen omvatten maatregelen om golfoploop, waterafvoer en zeespiegelstijging te beperken door het sedimentsysteem aan de pakken, op strategische plekken te verdedigen, door moerasherstel, aanleg van dijken, en het creëren van stormkeringen. Het stedelijk watersysteem wordt aangepakt om de overlast van regen te beperken en de waterkwaliteit in de kreken en de baai te verbeteren.

In de komende jaren wordt een deel van het ontwerp, “Mill river, a slowstream”,  uitgewerkt en uitgevoerd. Tezamen met H+N+S en Bosch-Slabbers hebben we het in New York gevestigde WaterLand Design inc. opgericht om uitvoering te geven aan Living with the bay.

We werkten in dit project verder samen met :  Apex,  Deltares,  IMG Rebel en Interboro.

Voor meer informatie kijk op : http://www.rebuildbydesign.org/ .

Periode
2014