New Orleans – USA
Een nieuwe watermanagement strategie

New Orleans Urban Waterplan

Het Urban Waterplan biedt een nieuwe kijk op New Orleans als deltastad. Een stad die de kwaliteiten van het deltamilieu herontdekt en inzet voor een stedelijke impuls. Na orkaan Katrina in 2005 in kreeg de stad een nieuwe stormvloedkering, maar de dagelijkse bedreigingen van extreme neerslag, dalend grondwater en inklinking waren hier niet mee opgelost.

Het Urban Waterplan is een strategie voor een veiliger en mooier New Orleans en is gebouwd op duurzame principes voor watermanagement. De rol van Palmbout in deze samenwerking lag in het onderkennen en creëren van structurele, kwalitatieve stedelijke verbeteringen; belangrijk in deze stad waar dertig procent van de bevolking niet is teruggekeerd na de verwoestende overstromingen.

Het plan integreert waterveiligheid met infrastructuur en nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Zo wordt een oude kreekrug ingezet als een nieuwe natuurlijke waterscheiding in de stad en wordt een enorm ondergronds afvoerkanaal getransformeerd tot stedelijke singel. Ook wordt ingezet op de aanleg van een elf kilometer lang lineair park dat de luchthaven verbindt met downtown New Orleans. In dit park komt een hoogwaardige lightrail met nieuwe stedelijke ontwikkelingen, bijzondere woonvormen en recreatie.

Volgens het principe opvangen-vasthouden-afvoeren wordt water zoveel mogelijk plaatselijk opgevangen en vastgehouden en wordt het afvoerproces vertraagd. Floodwalls kunnen daardoor worden afgebroken, ondergrondse pijpen worden waterparken, kanalen worden groene singels en er worden bomen geplant ten behoeve van infiltratie en schaduwwerking. Hiermee ontstaat een kwaliteitsvolle stedelijke omgeving die bestand is tegen de gevolgen van zware stormen en wateroverlast.

De komende jaren worden diverse deelprojecten verder uitgewerkt en uitgevoerd.

We werkten in deze opgave samen met  : Bosch Slabbers, H+N+S Landschapsarchitecten  en Robbert de Koning landschapsarchitect

Voor meer informatie kijk op :  http://livingwithwater.com/ of download de app : gnoinc.org/waterapp.

Opdrachtgever
Greater New Orleans Re-gionOnder overkoepelende leiding van: Wag-gonner & Ball Architects, New Orleans
Periode
2011-2012

New Orleans – USA
Een nieuwe watermanagement strategie

New Orleans Urban Waterplan

Het Urban Waterplan biedt een nieuwe kijk op New Orleans als deltastad. Een stad die de kwaliteiten van het deltamilieu herontdekt en inzet voor een stedelijke impuls. Na orkaan Katrina in 2005 in kreeg de stad een nieuwe stormvloedkering, maar de dagelijkse bedreigingen van extreme neerslag, dalend grondwater en inklinking waren hier niet mee opgelost.

Het Urban Waterplan is een strategie voor een veiliger en mooier New Orleans en is gebouwd op duurzame principes voor watermanagement. De rol van Palmbout in deze samenwerking lag in het onderkennen en creëren van structurele, kwalitatieve stedelijke verbeteringen; belangrijk in deze stad waar dertig procent van de bevolking niet is teruggekeerd na de verwoestende overstromingen.

Het plan integreert waterveiligheid met infrastructuur en nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Zo wordt een oude kreekrug ingezet als een nieuwe natuurlijke waterscheiding in de stad en wordt een enorm ondergronds afvoerkanaal getransformeerd tot stedelijke singel. Ook wordt ingezet op de aanleg van een elf kilometer lang lineair park dat de luchthaven verbindt met downtown New Orleans. In dit park komt een hoogwaardige lightrail met nieuwe stedelijke ontwikkelingen, bijzondere woonvormen en recreatie.

Volgens het principe opvangen-vasthouden-afvoeren wordt water zoveel mogelijk plaatselijk opgevangen en vastgehouden en wordt het afvoerproces vertraagd. Floodwalls kunnen daardoor worden afgebroken, ondergrondse pijpen worden waterparken, kanalen worden groene singels en er worden bomen geplant ten behoeve van infiltratie en schaduwwerking. Hiermee ontstaat een kwaliteitsvolle stedelijke omgeving die bestand is tegen de gevolgen van zware stormen en wateroverlast.

De komende jaren worden diverse deelprojecten verder uitgewerkt en uitgevoerd.

We werkten in deze opgave samen met  : Bosch Slabbers, H+N+S Landschapsarchitecten  en Robbert de Koning landschapsarchitect

Voor meer informatie kijk op :  http://livingwithwater.com/ of download de app : gnoinc.org/waterapp.

Opdrachtgever
Greater New Orleans Re-gionOnder overkoepelende leiding van: Wag-gonner & Ball Architects, New Orleans
Periode
2011-2012