Middelburg Stationsgebied
masterplan en ontwerp openbare ruimte voor Stationsgebied en Kanaalzone Middelburg

Stationsgebied, Middelburg, 1998

Het masterplan toont een toekomstperspectief voor de gehele Kanaalzone in Middelburg en is in samenwerking met het bureau BVR ontwikkeld in opdracht van de gemeente.

Het ontwerp transformeert het kanaal door Middelburg tot een stedelijke ruimte midden in de stad. Een ruimte die door zijn robuust landschappelijke schaal de drager kan zijn van nieuwe stedelijke programma’s. Het zwaartepunt van het plan ligt in het stationsgebied. Vier stevige gebouwen, een nieuw busstation en nieuwe openbare kades ritmeren en geleden de langgerekte leegte langs het kanaal. De integratie van kadeconstructies, parkeergarages en kantoorgebouwen heeft geleid tot een nauwe samenhang tussen het ontwerp van de openbare ruimte en dat van de gebouwen.

Opdrachtgever
BVR/gemeente Middelburg
Periode
1998-2011