Middelburg- Oostflank
Masterplan, transformatie tot een hoogwaardige stedelijke gebied

Middelburg

Middelburg kreeg een nieuwe verstedelijkingsimpuls door de verlenging van de N57. Hierdoor werd de sleetse oostzijde van de stad plots goed zichtbaar en bereikbaar. In opdracht van de gemeente Middelburg maakten we een Masterplan dat de ontwikkelpotenties voor dit gebied op de kaart zette.

Het Masterplan biedt de basis voor de transformatie tot een hoogwaardige stedelijke gebied. De nieuwe toegangsweg en het bestaande waterlopenlandschap zijn geïntegreerd tot een samenhangend netwerk van voetgangers-, fiets- en autoroutes met zicht op het binnenstadsilhouet. Deze routes zijn versmolten met nieuwe geluidswerende parkgebieden. Samen vormen ze een nieuwe planstructuur voor het gebied.

Het gebied is van oudsher zeer divers en kent een sterk versplinterd eigendom. Het Masterplan speelt hierop in door een ‘geduldig’ plan te zijn. Binnen de planstructuur liggen verschillende kleinere bouwvelden met elk hun eigen karakteristiek, eigendomsverhoudingen en planvoorschriften. De bouwvelden zijn onderling onafhankelijk te ontwikkelen waarbij ingespeeld kan worden op specifieke programmatische, financiële, en milieutechnische aspecten.

Het bedrijventerrein Ramsburg is één van de deelgebieden. Het bedrijventerrein wordt beter zichtbaar en bereikbaar en krijgt een hoogwaardiger context. De kansen voor nieuwe ontwikkelingen zullen zich vooral aan de randen voordoen. Op deze ruimtelijk cruciale plekken wordt nieuwbouw voorgesteld. Het aangezicht en de programmatische rijkdom van Ramsburg kan zo radicaal transformeren.

Opdrachtgever
gemeente Middelburg
Periode
Ontwerp en supervisie: 2002-2011 Realisatie: vanaf 2009