Middelburg- Oostflank
Masterplan, transformatie tot een hoogwaardige stedelijke gebied

Middelburg

Middelburg kreeg een nieuwe verstedelijkingsimpuls door de verlenging van de N57. Hierdoor werd de sleetse oostzijde van de stad plots goed zichtbaar en bereikbaar. In opdracht van de gemeente Middelburg maakten we een Masterplan dat de ontwikkelpotenties voor dit gebied op de kaart zette.

Het Masterplan biedt de basis voor de transformatie tot een hoogwaardige stedelijke gebied. De nieuwe toegangsweg en het bestaande waterlopenlandschap zijn geïntegreerd tot een samenhangend netwerk van voetgangers-, fiets- en autoroutes met zicht op het binnenstadsilhouet. Deze routes zijn versmolten met nieuwe geluidswerende parkgebieden. Samen vormen ze een nieuwe planstructuur voor het gebied.

Het gebied is van oudsher zeer divers en kent een sterk versplinterd eigendom. Het Masterplan speelt hierop in door een ‘geduldig’ plan te zijn. Binnen de planstructuur liggen verschillende kleinere bouwvelden met elk hun eigen karakteristiek, eigendomsverhoudingen en planvoorschriften. De bouwvelden zijn onderling onafhankelijk te ontwikkelen waarbij ingespeeld kan worden op specifieke programmatische, financiële, en milieutechnische aspecten.

Het bedrijventerrein Ramsburg is één van de deelgebieden. Het bedrijventerrein wordt beter zichtbaar en bereikbaar en krijgt een hoogwaardiger context. De kansen voor nieuwe ontwikkelingen zullen zich vooral aan de randen voordoen. Op deze ruimtelijk cruciale plekken wordt nieuwbouw voorgesteld. Het aangezicht en de programmatische rijkdom van Ramsburg kan zo radicaal transformeren.

Opdrachtgever
gemeente Middelburg
Periode
Ontwerp en supervisie: 2002-2011 Realisatie: vanaf 2009

Middelburg- Oostflank
Masterplan, transformation into a high-quality urban area

The extension of the N57 gave a fresh boost to the urbanisation of Middelburg. It suddenly exposed to view and gave access to the timeworn east side of the town. The Middelburg municipality commissioned our practice to produce a Masterplan that would map out this area’s development potential.

The Masterplan offers the basis for the transformation into a high-quality urban area. The new access road and the existing landscape of watercourses have been integrated into a harmonious network of pedestrian, cycle and vehicle routes with a view of the town’s silhouette. These routes have been blended into new noise buffering parks. Together, they form a new plan structure for the area.

For centuries the area has been tremendously heterogeneous, having a strongly fragmented ownership structure. The Masterplan responds to that by being a ‘patient’ plan. The plan comprises various smaller building fields, each one with its own character, ownership structure and planning rules. The building fields can be developed independently from one another with the focus on the specific aspects of programme, financing and environmental engineering.

The Ramsburg industrial estate is one of those individual areas. Not only will the estate become better visible and accessible, its setting will be upgraded too. Opportunities for new development will concentrate primarily on the area’s edges. For these spatially crucial places we propose new build, thus enabling a radical transformation of Ramsburg’s appearance and programmatic variety.

 

Opdrachtgever
gemeente Middelburg
Periode
Ontwerp en supervisie: 2002-2011 Realisatie: vanaf 2009