Meise
300 woningen in de gemeente Meise

In opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen hebben we een ontwerp gemaakt voor de afronding van een woonwijk in de gemeente Meise. We hebben gekozen voor een compacte bebouwingsopzet om binnen de vereiste dichtheid van het plangebied ruimte open en onbebouwd te laten. Zowel langs de buitenrand van het woongebied hebben we de bebouwing terug gelegd, maar ook midden in de buurt is een zone onbebouwd gelaten. Hierdoor blijft bijvoorbeeld het zicht op de oude dorpskern van Sint-Brixius-Rode behouden. Bovendien kon er op deze wijze een waterloop worden geïntegreerd in een parkzone die aansluit op een bestaande school en groenvoorzieningen.

De bouw van de ongeveer driehonderd woningen zal meerdere jaren vergen. Om ruimtelijke samenhang te garanderen in de woonbuurt is er een nauwgezet ontwerp voor de openbare ruimte gemaakt. Dit vormt het kader waarbinnen de woningen ontwikkeld zullen worden. Het woningbouwprogramma zal bestaan uit diverse typologieën. Deze vormen enerzijds formele buitenranden, anderzijds gevarieerde interne woonstraten. Een driedimensionale ‘grondplaat’ legt vervolgens de samenhang tussen de architectuur en de stedenbouwkundige opzet vast.

We werkten in deze opgave samen met Blauwdruk Stedenbouw.

Opdrachtgever
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Periode
2014-2015