Markerwadden
Ontwerp voor een compacte nederzetting

Op initiatief van Natuurmonumenten zijn de eerste eilanden van de Marker Wadden opgespoten in het Markermeer. Nieuw land als waardevolle pleisterplaats voor vogels, en als bestemming voor vogelaars en dagjesmensen. Palmbout Urban Landscapes heeft voor de Markerwadden een compacte nederzetting getekend die zich voegt in de natuurlijke omgeving en bezoekers, beheerders en onderzoekers beschutting biedt tegen het ruige klimaat van het Markermeer. In de nederzetting staat de beleving van de bezoeker centraal. De beschutte plek van een gebouw of groep gebouwen in relatie tot de grote ruimtes, en klimaat, van het Markermeer; het stedenbouwkundig plan ensceneert een bezoek aan de Markerwadden.

Bezoekers komen met de veerboot aan op de kade en wandelen via een langgerekte weide, langs de havenkom, richting de kern van de nederzetting. De duinenrij geleidt en biedt beschutting en geeft met een scherpe knik de natuurlijke ligging van deze kern aan. Hier liggen houten gebouwen geconcentreerd tussen de havenkom, het strand en de natte duinenvallei. Bij de inpassing en opstelling van de gebouwen wordt nauwkeurig gekeken naar de vervlechting tussen gebouw en duin. Buiten de kern van de nederzetting liggen verspreid door het duingebied nog enkele functies die via een padenstelsel verbonden zijn met de kern en de haven, zoals de entree bij de kade, de grote uitkijktoren en enkele verblijfsaccommodaties.

Architecturaal werden er een aantal randvoorwaarden opgelegd voor de gebouwen, die als familie van elkaar en als “typisch Marker Wadden” ervaren moeten worden. Prioritair was de duurzame opzet van de gebouwen, die uit houten prefab constructies gebouwd dienen te worden op het vaste land en zelfvoorzienend moeten zijn. In augustus 2018 werd het ontwerpteam Ziegler|Branderhorst, Strandbaak, Pieters Bouwtechniek en Kodi geselecteerd voor de verdere architecturale uitwerking van de 14 gebouwen. In juli 2020 is de nederzetting officieel geopend.

Markerwadden won in 2021 de Dutch Design Award in de categorie Habitat.

In samenwerking met: Frits Palmboom Stedenbouwkundige

Architectuur: Ziegler|Branderhorst stedenbouw en architectuur

Landschapsontwerp: Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw

Opdrachtgever
Natuurmonumenten
Periode
2018