Wageningen Kortenoord
Kortenoord als woonwarande

Kortenoord ademt als voormalige vestigingsplaats van de landbouwuniversiteit zo hier en daar de atmosfeer van een proeftuin of kwekerij. Deze ontspannen landelijke sfeer aan de rand van de Gelderse vallei met uitzicht op de Grebbeberg  heeft samen met het gevraagde woningbouwprogramma programma de hoofdlijnen van het Masterplan bepaald. Het programma bestaat uit circa 1150  woningen, merendeels grondgebonden en met een groot aandeel in het goedkopere segment. Dit woningbouwprogramma moet niet alleen gefaseerd in vier buurten kunnen worden gerealiseerd, door de onzekere marktsituatie moet elke fase/buurt bovendien ook het eindbeeld kunnen zijn.

Het ontworpen masterplan is om die reden helder gestructureerd en opgedeeld door een raamwerk van openbare ruimten. Dit raamwerk kent een getrapte en orthogonale opbouw die anticipeert op de aanwezige polderstructuur en de gewenste waterhuishouding. Dit ‘scenario van het thuiskomen’ begint met de monumentale entree met de centrale waterpartij die het zicht op de Grebbeberg openlegt, vervolgens haaks daarop de bomenlanen met grasbermen die de woonbuurten begrenzen en ontsluiten en tot slot de plantsoenen die de afzonderlijke woonbuurten kleur en identiteit geven.  Binnen dit stelsel van openbare ruimtes zijn in de afgelopen jaren de verkavelingsplannen voor de eerste twee woonbuurten ontworpen.

Opdrachtgever
Bouwfonds ontwikkeling
Periode
Ontwerp: 2009-2011 Start realisatie: 2011