Kop van Isselt Amersfoort
Ontwikkelkader voor de transformatie van industrieterrein naar gemengde stadswijk

Kop van Isselt raakt sleets. Als industrieterrein heeft het al lang zijn beste tijd gehad, en ook het huidige extensieve gebruik met een relatief hoog aandeel van grootschalige detailhandel levert geen vitaal stadsdeel op. Voeg daarbij de grote vraag naar woningen in Amersfoort en de nabijheid van de Eem en de binnenstad, en een herontwikkeling tot intensiever gebruikt stedelijk gebied ligt voor de hand. Deze ontwikkeling is een logisch vervolg op de ontwikkeling van het Eemplein en De Nieuwe Stad in de afgelopen twintig jaar.

De gronden in Kop van Isselt zijn in handen van diverse eigenaren en de kavelstructuur is gefragmenteerd. Dat compliceert de herontwikkeling van het gebied. Vanuit de overtuiging dat een samenwerking tussen de grondeigenaren tot betere ontwikkelcondities en tot een kwalitatief hoogstaander plan zal leiden is dit Ontwikkelkader opgesteld. Het is een afsprakenkader dat de mogelijkheid biedt om buiten de perceelsgrenzen te denken en om vorm te geven aan een samenbindende openbare ruimte. Het maakt het mogelijk om op een innovatieve en ruimtebesparende wijze om te gaan met mobiliteit. En het biedt de mogelijkheid om tot een gemengde programmering van het gebied te komen met een gewenste spreiding van meer en minder rendabele programma’s. Een Ontwikkelkader geeft daarmee zowel zicht op een mogelijk toekomstig stadsbeeld als houvast bij de gebiedsontwikkeling aan de diverse betrokken partijen, waaronder de gemeente Amersfoort.

Voor de stedelijke economie en het karakter van het moderne werken is een functiemenging van wonen, werken en voorzieningen van belang; een levendig en inspirerend milieu voor ontmoetingen in de openbare ruimte. Het karakter van Kop van Isselt als een plek waar sinds oudsher nijverheid werd bedreven langs de Eem, krijgt een moderne draai, door een plek te geven aan de maakindustrie, kantoorplekken en creatieve bedrijven als onderdeel van deze stadswijk. De locatie als schakel tussen binnenstad en buitengebied leent zich uitermate voor deze invulling.

Zie ook de website van Kop van Isselt.

Opdrachtgever
Gemeente Amersfoort in samenspraak met eigenarencollectief
Periode
2019-2021