Hoeksche waard – Air
1998 Rotterdam Zuidwaarts Theoretisch ontwerp voor de Hoeksche Waard (meervoudige opdracht)

Dit plan is een van de acht inzendingen voor de manifestatie AIR Hoeksche Waard en is gemaakt in opdracht van de Rotterdamse Kunststichting. Het ontwerp fixeert geen eindbeeld en bestaat uit een gebiedsindeling (zonering) en een bijbehorend afsprakenstelsel (strategie). Het plan werkt als een tijdmachine die de veranderingen in het gebied moduleert naar tijd (tempo) en ruimte (schaal). Versnelling vindt plaats door aansluiting te zoeken bij het infrastructurele netwerk op regionale en internationale schaal. Vertraging vindt plaats door aansluiting te zoeken bij de trage cycli van de rivieren-delta, en/of gebieden los te koppelen van de regionale en internationale infrastructuur. Het differentiëren van de schaal betekent dat het landschap zich ontwikkelt naar een meer geschakeerde samenstelling van verschillende onderdelen. Integratie betekent dat de verschillende onderdelen van het huidige landschap worden samengevoegd en opgaan in een groter geheel.

Opdrachtgever
Stichting Architecture International Rotterdam
Periode
1999

Hoeksche waard – Air
1998 Rotterdam Zuidwaarts Design for the Hoeksche Waard

This plan was one of the eight entries for the manifestation AIR Hoeksche Waard and was commissioned by the Rotterdam Art Foundation. The design fixes no final image and consists of a territorial division (zoning) and an accompanying set of rules (strategy). The plan operates like a time machine that modulates changes in the area in time (pace) and space (scale). Speeding up is achieved by looking for a connection with the infrastructural network at a regional and international scale. Slowing down is achieved by looking for a connection with the slow cycles of the delta, and/or disconnecting areas from the regional and international infrastructure. The differentiation of the scale means that the landscape will develop towards a more varied combination of different elements. Integration means that the various parts of the existing landscape will be put together and will blend into a greater whole.

Opdrachtgever
Stichting Architecture International Rotterdam
Periode
1999