Rotterdam – Hart van Zuid
Spatial design and development strategy for Rotterdam Hart van Zuid

Hart van Zuid, the area around the Zuidplein shopping centre and the Ahoy Arena, has all the qualities to become a fully-fledged centre of Rotterdam South. There are schools, shops, health care institutions, offices and a theatre. The many public transport services converging on Zuidplein bring visitors and passers-by flocking to the place in thousands. In spite of all that, Zuidplein lacks the aura of a centre as the existing amenities lack sufficient coherence.

A robust street layout is to establish the connection between the various programmes, the adjacent districts and the Zuiderpark. High-quality public space is to ensure a vibrant and inviting environment.

The relocation of the bus station and the extension of the Zuidplein shopping centre will be instrumental in making the latter more visible to its surroundings.

The Ahoy Arena will accommodate a convention centre – a crowd puller on a national scale – and be firmly embedded in Zuiderpark. In the most prominent place of the new street layout the new theatre will stand, the future beating heart of Rotterdam South.

 

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam. In samenwerking met: dS+V/OBR, Deloitte
Periode
Start ontwerp 2008

Rotterdam – Hart van Zuid
Ruimtelijk ontwerp en ontwikkelingstrategie voor Rotterdam Hart van Zuid

Hart van Zuid, het gebied rond het Winkelcentrum Zuidplein en AHOY heeft alles om uit te groeien tot een volwaardig centrum van Rotterdam-Zuid. Er zijn scholen, winkels, zorginstellingen, kantoren en een theater. Dankzij de vele openbaar vervoerslijnen die op het Zuidplein samenkomen komen er enorme aantallen passanten en bezoekers. Toch heeft het niet de uitstraling van een centrum. De voorzieningen zijn er wel maar moeten veel meer samenhang gaan vertonen.
Een robuust stratenplan moet gaan zorgen voor de verbinding tussen de verschillende programma’s, de omliggende wijken en het Zuiderpark. Een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte moet zorgen voor een levendig en uitnodigend centrum.
De uitbreiding van het winkelcentrum Zuidplein en de verplaatsing van het busstation wordt ingezet om het winkelcentrum meer gezicht naar buiten te geven.
Ahoy krijgt een congrescentrum, een trekker op nationaal niveau, en wordt stevig verankerd in het Zuiderpark. Op de meest prominente plek van het nieuwe stratenplan komt het nieuwe theater; het kloppend hart van Zuid.

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam. In samenwerking met: dS+V/OBR, Deloitte
Periode
Start ontwerp 2008