Harelbeke
Beeldkwaliteitsplan voor het centrum en ontwerp voor het Marktplein.

Nergens tussen Gent en Kortrijk komen spoorweg, steenweg en de Leie zo dicht bijeen als juist in het centrum van Harelbeke. De voortgaande verbredingen en moderniseringen van deze infrastructuren heeft het historische centrum van Harelbeke geen goed gedaan.

De Stad Harelbeke grijpt de recentste ronde van ingrijpende moderniseringswerken aan de Leie aan om haar stadscentrum grondig te vernieuwen. We hebben hiervoor een ontwerp gemaakt waarin de infrastructuurwerken en de publieke ruimte van het centrum als één samenhangend geheel worden heraangelegd.

De stad zal zich hiermee naar het water keren. De oevers van de Leie worden ingericht als verblijfsruimte. Een nieuw stadsblok heelt de gehavende bebouwingsstructuur en een nieuw marktplein vormt de belangrijkste schakel tussen de steenweg met handelszaken en de oevers van de rivier.

Om dit complexe centrumvernieuwingsproject aan te sturen hebben we achtereenvolgens een stedenbouwkundig masterplan opgesteld, een beeldkwaliteitsplan gemaakt voor de vernieuwing van de bebouwing en een inrichtingsplan getekend voor het nieuwe Marktplein.

De uitvoering van de werken is in 2015 gestart en in 2021 is het nieuwe marktplein officieel geopend.

Opdrachtgever
Stad Harelbeke enWaterwegen en Zeekanaal NV
Periode
2010-2021