Groningen – Piccardthofplas
Urban design for rural estates zone with a residential district on the edge of Groningen.

Urban design for a residential district of approx. 600 houses on the edge of Groningen. The location is sited in the foothills of the sand ridge between Groningen and Eelde. A landscape accommodating a rich collection of loose fragments: rural estates, nature reserves, holiday cottages, farmsteads and conference resorts that have been strung on an old main road. The plan elaborates on this theme and has been organized as a patchwork of larger and smaller enclaves. A habitat of residential islands grouped around that one large enclave, the pond called Piccardthofplas. By isolating the pond spatially and hydrologically even further, the preservation of the unique natural quality of this brackish habitat has been guaranteed. As a result, one actually does not live by the pond but around it. The pond is the ‘genius loci’, animating the plan like a collective secret. The plan was commissioned by the municipalities of Groningen and Eelde.

Opdrachtgever
gemeente Groningen en gemeente Eelde
Periode
Ontwerp: 1996 Realisatie: 1999

Groningen – Piccardthofplas
Stedenbouwkundig ontwerp voor landgoederenzone met een woonwijk in de stadsrand van Groningen.

Piccardthofplas, Groningen, 1996

Stedenbouwkundig ontwerp voor een woonwijk van ca. 600 woningen in de stadsrand van Groningen. De locatie ligt op de uitlopers van de zandrug tussen Groningen en Eelde. Een landschap dat plaats biedt aan een rijke verzameling van losse fragmenten; landgoederen, natuurreservaten, vakantiehuizen, boerenhoeves en conferentieoorden worden door een oude straatweg aaneengeregen. Het plan bouwt hierop voort en is ontworpen als een lappendeken van grotere en kleinere enclaves.
Een habitat van wooneilanden gegroepeerd rondom die ene grote enclave, de Piccardthofplas. Door de plas zowel watertechnisch als ruimtelijk verder te isoleren blijft de unieke natuurwaarde van de brakwaterplas gewaarborgd. Resultaat is dat men niet aan maar om de plas woont. De plas is de “genius loci” die het plan als een collectief geheim bezielt. Het plan is ontworpen in opdracht van de gemeenten Groningen en Eelde.

Opdrachtgever
gemeente Groningen en gemeente Eelde
Periode
Ontwerp: 1996 Realisatie: 1999