Groningen – Piccardthofplas
Stedenbouwkundig ontwerp voor landgoederenzone met een woonwijk in de stadsrand van Groningen.

Piccardthofplas, Groningen, 1996

Stedenbouwkundig ontwerp voor een woonwijk van ca. 600 woningen in de stadsrand van Groningen. De locatie ligt op de uitlopers van de zandrug tussen Groningen en Eelde. Een landschap dat plaats biedt aan een rijke verzameling van losse fragmenten; landgoederen, natuurreservaten, vakantiehuizen, boerenhoeves en conferentieoorden worden door een oude straatweg aaneengeregen. Het plan bouwt hierop voort en is ontworpen als een lappendeken van grotere en kleinere enclaves.
Een habitat van wooneilanden gegroepeerd rondom die ene grote enclave, de Piccardthofplas. Door de plas zowel watertechnisch als ruimtelijk verder te isoleren blijft de unieke natuurwaarde van de brakwaterplas gewaarborgd. Resultaat is dat men niet aan maar om de plas woont. De plas is de “genius loci” die het plan als een collectief geheim bezielt. Het plan is ontworpen in opdracht van de gemeenten Groningen en Eelde.

Opdrachtgever
gemeente Groningen en gemeente Eelde
Periode
Ontwerp: 1996 Realisatie: 1999