Deventer Landstad
Design study for development of Deventer and surroundings of Deventer.

This design sketch is a study of the possibilities to accommodate the pressure of urbanization generated by Deventer in the surrounding landscape. The study was carried out in the framework of the Landstad Deventer manifestation and commissioned by the Municipalities Deventer, Olst and Bathmen. The design investigates the option of injecting urban programmes into the rural area as a development strategy for the surroundings of Deventer. Country estates, new villages and residential/work enclaves will find their place here and take advantage of the qualities of the landscape. The challenge of the design sketch is designing this advantage in such a way so as to generate new qualities of the landscape and its use. Instead of being a parasite, the residential/work programmes will be the source of new vitality in the rural area.

Opdrachtgever
Keuning Instituut
Periode
2000

Deventer Landstad
Ontwerpstudie naar en concepten voor de ontwikkeling van Deventer en haar ommelanden.

Landstad, Deventer, 1999

Deze ontwerpschets is een studie naar de mogelijkheden om de verstedelijkingsdruk vanuit Deventer te accommoderen in het landschap rondom Deventer. De studie is verricht in het kader van de manifestatie Landstad Deventer in opdracht van de gemeentes Deventer, Olst en Bathmen. In het ontwerp wordt het injecteren van stedelijke programma’s in het landelijk gebied getest als ontwikkelingsstrategie voor de ommelanden van Deventer. Landgoederen, nieuwe dorpen en woon/werkenclaves vinden hier een plek en liften mee op de kwaliteiten van het landschap. Het uitdagende van de ontwerpschets is dat dit meeliften zodanig wordt geregisseerd dat nieuwe kwaliteiten in het landschap en het gebruik ervan ontstaan. In plaats van een parasiet worden de woon/werkprogramma’s de bron van nieuwe vitaliteit in het landelijk gebied.

Opdrachtgever
Keuning Instituut
Periode
2000