Den Haag – Ypenburg
Ontwerp voor een nieuwe stedelijke uitbreiding bij Den Haag.

Het Masterplan Buitenplaats Ypenburg uit 1994 betreft een uitbreidingsgebied voor circa 11000 woningen op het terrein van een voormalig militair vliegveld en is gemaakt in opdracht van het Samenwerkingsverband Ypenburg. Het plan bestaat uit twee componenten. Aan de ene kant een raamwerk van openbare ruimten en routes; aan de andere kant de velden, die in de loop van de tijd door een keur aan ontwerpers en ontwikkelaars tot woon- en werkgebieden zijn ontwikkeld. Het raamwerk is door ons bureau tot in detail uitgewerkt. Het is niet op de maat van de aanliggende woonbuurten gesneden maar heeft een eigen schaal en architectonische dimensie gekregen. De grote maten van het raamwerk gaan vergezeld van een eenvoudige, rustige detaillering. Het ontwerp is te begrijpen als een oefening in terughoudendheid.

Opdrachtgever
Samenwerkingsverband Ypenburg (gemeenten Den Haag, Nootdorp,Pijnacker, Rijswijk)
Periode
Ontwerp Masterplan: 1993-1994.Ontwerp Hoofdplanstructuur: 1996-2002.Supervisie: 1993 - 2010 Start Realisatie: 1996