Den Haag – Ypenburg
Design for a new urban expansion near Den Haag.

The 1994 Masterplan Ypenburg concerns an expansion area for approx. 11,000 houses on the site of a former military airfield and was commissioned by the Ypenburg Joint Venture. The plan has two components. On the one hand a framework of public spaces and routes and, on the other hand, the fields, which in the course of time have been developed by a selection of designers and developers into residential and business areas. It is the framework that was elaborated in detail by our practice. It has not been geared to the size of the adjacent residential neighbourhoods but has been given its own scale and architectural dimension instead. The large dimensions of the framework are accompanied by simple, plain detailing. The design is to be considered an exercise in restraint.

Opdrachtgever
Samenwerkingsverband Ypenburg (gemeenten Den Haag, Nootdorp,Pijnacker, Rijswijk)
Periode
Ontwerp Masterplan: 1993-1994.Ontwerp Hoofdplanstructuur: 1996-2002.Supervisie: 1993 - 2010 Start Realisatie: 1996

Den Haag – Ypenburg
Ontwerp voor een nieuwe stedelijke uitbreiding bij Den Haag.

Het Masterplan Buitenplaats Ypenburg uit 1994 betreft een uitbreidingsgebied voor circa 11000 woningen op het terrein van een voormalig militair vliegveld en is gemaakt in opdracht van het Samenwerkingsverband Ypenburg. Het plan bestaat uit twee componenten. Aan de ene kant een raamwerk van openbare ruimten en routes; aan de andere kant de velden, die in de loop van de tijd door een keur aan ontwerpers en ontwikkelaars tot woon- en werkgebieden zijn ontwikkeld. Het raamwerk is door ons bureau tot in detail uitgewerkt. Het is niet op de maat van de aanliggende woonbuurten gesneden maar heeft een eigen schaal en architectonische dimensie gekregen. De grote maten van het raamwerk gaan vergezeld van een eenvoudige, rustige detaillering. Het ontwerp is te begrijpen als een oefening in terughoudendheid.

Opdrachtgever
Samenwerkingsverband Ypenburg (gemeenten Den Haag, Nootdorp,Pijnacker, Rijswijk)
Periode
Ontwerp Masterplan: 1993-1994.Ontwerp Hoofdplanstructuur: 1996-2002.Supervisie: 1993 - 2010 Start Realisatie: 1996