Delft Spoorzone
Zicht op Delft

Na de gewonnen ontwerpinzending in 2013 werken wij in opdracht van de Gemeente Delft aan het stedenbouwkundig plan voor de Spoorzone Delft.

Het plan vormt een ingrijpende herziening van het voorgaande masterplan van Joan Busquets. Wij hebben de nadruk gelegd op het vormgeven van een openbare netwerk van straten, watergangen en parken. Dit ruimtelijk raamwerk overbrugt het gat dat de aanleg van de spoortunnel heeft geslagen en verbindt de omliggende stadsdelen.

Dit raamwerk van openbare ruimtes begrenst en definieert de te onderscheiden ontwikkelingsgebieden, het faciliteert de toekomstige ontwikkelingen zonder exact het architectonische eindbeeld te dicteren

Het ruimtelijk raamwerk is geen abstract stelsel van lijnen. Het is een stelsel van stedelijke ruimten met een eigen autonome schoonheid en verleidingskracht. die bestand is tegen de tand des tijds. Het stedenbouwkundig plan niet als maatpak van een van te voren gedefinieerd programma of de actuele marktsituatie maar als tijdloos fundament dat over een langere periode ten dienste kan staan aan “de waan van de markt”.

 

Opdrachtgever
Gemeente Delft
Periode
2012 (prijsvraag, gewonnen) uitvoering: 2012 - onvoorzien