Maastricht – Belvedère
Masterplan en Vormgevingsvisie

Het Belvedèregebied is een verouderd industriegebied, dat zich uitstrekt van de noordwestelijke binnenstad tot aan de grens met België. Een grillige heuvelrand, diep ingegraven waterwerken en relicten van oude vestingwerken vormen samen een avontuurlijk landschap. Het wordt bruut doorsneden door het Noorderbrugtrace.

Al jaren trekken oude industrieën er weg; nieuwe bedrijvigheid komt op, er ontstaan nieuwe kansen voor wonen en landschapsontwikkeling. Hoe kan dit onvoorspelbare veranderingsproces in goede banen geleid worden?

Door de aanlanding van de Noorderbrug noordwaarts te verschuiven, wordt de knoop van verkeersbrug, afritten, water- en vestingwerken ontrafeld. .De landschappelijke relicten worden opgenomen in een nieuw aaneengesloten parkgebied, het Frontenpark, dat direct aan de binnenstad grenst. Het nieuwe wegenplan en de groenstructuur vormen samen een driedimensionaal ontwerp, waarbij dankbaar gebruik is gemaakt van het aanwezige reliëf. Het dient als het raamwerk voor de herontwikkeling van het gebied; de invulling vindt geleidelijk plaats, afhankelijk van plaatselijke initiatieven en marktontwikkelingen.

Palmbout maakte het Masterplan in 2003, het Sferenplan in 2007, en de Vormgevingsvisie voor de nieuwe wegenstructuur in 2013. De uitvoering daarvan is in 2014 gestart. Frits Palmboom is sinds 1998 als ontwerper en supervisor betrokken bij het project.

http://www.noorderbrug-maastricht.nl/

Opdrachtgever
Gemeente Maastricht, WOM Belvedère
Periode
ontwerp: 1998 - heden realisatie: vanaf 2001