Antwerpen Slachthuissite
Masterplan voor herontwikkeling

In opdracht van de Stad Antwerpen en een private grondeigenaar werkten we een masterplan uit voor de herontwikkeling van de voormalige Slachthuissite en omgeving.

Ons team, bestaande uit De Smet Vermeulen architecten, Feddes Olthof landschapsarchitecten en Goudappel Coffeng,  werd na een competitie als winnaar aangeduid door de jury die met name de heldere ruimtelijke structuur roemde die dit versnipperde stadsdeel een toekomstbestendige basis gaf. In een vervolgtraject werd dit ontwerp verder uitgewerkt tot een robuust stedelijk project waarbij een balans is gevonden tussen de programmatische ambities van de private partner en de vraag naar kwaliteitsvolle open ruimte vanuit de stad en de aangrenzende buurt. In een aantal bijeenkomsten met een actief buurtcomité is hiervoor waardevolle informatie vergaard die de planfiguur heeft vervolmaakt.

De basis voor het Masterplan vormt een heldere structuur van publieke ruimtes die de bestaande buurt en de nieuw te ontwikkelen gebieden onderling en met de omgeving verbindt. Deze structuur werkt op meerdere schaalniveaus en waarborgt de basiskwaliteit van het gebied in de stad. Op het hoogste schaalniveau verbindt het de wijk met toekomstige groene ruimtes bovenop de te overkappen Antwerpse Ring en het bestaande Park Spoor Noord.  Op wijkniveau wordt de leefbaarheid vergroot door op de grens van oud en nieuw een park en twee stedelijke pleinen aan te leggen.

Aandacht werd besteed aan het centraal positioneren van de slachthuishallen, zowel op ruimtelijk als programmatisch vlak en aan het verbinden van de bestaande buurt met het water van het Lobroekdok. Hiertoe werd gekeken naar de herprofilering van de Slachthuislaan als element die ook dwarse oversteken mogelijk maakt en het snelle verkeer in zekere mate temt

In samenwerking met: De Smet Vermeulen architecten, Feddes Olthof landschapsarchitecten, Goudappel Coffeng

 

Opdrachtgever
AG Vespa, Land invest group
Periode
2015-2017