Amsterdam – Staalmanpleinbuurt
Stedenbouwkundig ontwerp voor herstructurering naoorlogse woonwijk.

De Staalmanpleinbuurt, één van de buurten uit het Algemeen Uitbreidings Plan voor Amsterdam ligt er mooi bij. Het groen langs de straten en in de collectieve tuinen is tot volle wasdom gekomen en geeft de buurt een volwassen en serene uitstraling. De bebouwing is echter aan slijtage onderhevig.

De bestaande ruimhartige maatvoering van de straten biedt ruimte voor een gevarieerde en gespreide boomplanting: een vorm van ‘bomenjazz’. Het park in het midden wordt uitgebreid, zodat het het hart van de buurt gaat vormen en alle straten er op uit komen.

De woonblokken zijn geordend in een straten- en strokenverkavelingen,of in zogenaamde stempels.
Op deze basis zijn drie zones in de buurt te onderscheiden. Het ontwerp speelt hier op in en biedt een strategie voor een geleidelijke vernieuwing op basis van een herordening van de openbare ruimte. Nieuwbouw, merendeels in de vorm van grondgebonden woningen vindt plaats op basis van de footprint van de huidige gebouwen. Bebouwing wordt vervangen of gerenoveerd, het grondplan blijft gehandhaafd. De volwassen bomen in tuinen en straten blijven staan.

Opdrachtgever
De Alliantie.
Periode
Ontwerp: 2008-2010. Start realisatie:2010.