Amsterdam – Roeterseiland
Vision for the redevelopment of the University of Amsterdam complex

A study into the redevelopment of the University of Amsterdam complex at the Roeterseiland. The plan area lies slightly secluded at the end of the concentric half-circle of canals, next to the Plantage neighbourhood. From a historical point of view, this area has always been the residual zone of the city centre. The complex functions like a machine, with buildings that are interconnected by internal corridors and a raised ground level. The aim of the study is to turn the area into a lively urban campus. The Nieuwe Achtergracht canal will be its central public space. This is where the existing and new buildings will get their addresses, and the ground floor will accommodate cafés and restaurants, retail and other functions. The canal will become a leafy space for pedestrians and cyclists. The structure of the new buildings is simple, consisting of staggered building lines and courtyards that stand in a relationship to the Nieuwe Achtergracht.

Opdrachtgever
Trimp & van Tartwijk Property Performance
Periode
2004-2007

Amsterdam – Roeterseiland
Visie voor de herontwikkeling van de campus van de Universiteit van Amsterdam

Roeterseiland, Amsterdam, 2004

Een studie naar de herontwikkeling van de Universiteit van Amsterdam op het Roeterseilandcomplex. Het plangebied ligt enigszins achteraf aan het einde van de grachtengordel tegen de Plantage. Historisch gezien is dit gebied altijd de restzone van het centrum geweest. Het complex functioneert als een machine waar gebouwen onderling verbonden zijn met interne gangen en een opgetild maaiveld. De studie moet van het gebied een levendige stedelijke campus maken. De nieuwe Achtergracht wordt de centrale openbare ruimte voor de campus. Bestaande en nieuwe gebouwen krijgen hier hun nieuwe adres en op de begane grond wordt de plint geprogrammeerd met horeca, retail, woningen en andere functies. De gracht wordt een lommerrijke ruimte voor voetgangers en fietsers. De nieuwe gebouwen hebben een eenvoudige structuur van verspringende rooilijnen en hoven die een relatie hebben met de Nieuwe Achtergracht.

Opdrachtgever
Trimp & van Tartwijk Property Performance
Periode
2004-2007