Amsterdam overhoeks
Design for re- development of the Shellterrein at the north bank of the River IJ in Amsterdam.

On the north bank of the River IJ, in the immediate vicinity of the striking Shell Tower, Overhoeks is currently under development. We drew up the urban design plan for the site in conjunction with the planning department of the city of Amsterdam. The plan is oriented perpendicularly to the IJ, thus naturally blending into the landscape structure of the north bank. The high density and the unique location induced us to create a campus-like layout, enabling the presence of the IJ to penetrate deep into the site.

The wedge-shaped park is flanked by the two future plan elements: on the one side a residential quarter, on the other a strip with an even higher density, where living and working are combined.
A new city park called the Oeverpark along the IJ completes public space. Commanding a view of the city centre, it will become a place of urban significance. Its urban character will be enhanced even further by the accommodation of the Film Museum at the head end of the park.

See also www.overhoeks.nl

Opdrachtgever
gemeente Amsterdam en ING Real Estate
Periode
Ontwerp: 2002-2004 Realisatie: vanaf 2005

Amsterdam overhoeks
Ontwerp voor her-ontwikkeling van het Shellterrein op de Noordelijke IJ-oever in Amsterdam.

Overhoeks, Amsterdam, 2002

Aan de noordzijde van het IJ, direct naast de markante Shell-toren, wordt Overhoeks ontwikkeld. Samen met de dRO Amsterdam is hiervoor het stedenbouwkundig plan gemaakt. Het plan is haaks op het IJ georiënteerd. Daarmee voegt het zich in de landschappelijke structuur van de noordelijke IJ-oevers. De hoge bebouwingsdichtheid en de unieke ligging zijn aangegrepen om een campusachtige opzet te ontwikkelen waarin de nabijheid van het IJ diep doordringt.
Aan weerszijden van een wigvormig park liggen de twee te bebouwen plandelen. Aan de ene zijde een residentieel kwartier, aan de andere zijde een strip van nog hogere dichtheid waarin wonen en werken wordt gecombineerd.
De openbare ruimte wordt gecompleteerd door een nieuw Oeverpark langs het IJ. Dit wordt een plek met een betekenis op stedelijk niveau, met uitzicht op de binnenstad. De stedelijkheid van deze plek wordt bevestigd door de komst van het Filmmuseum op de kop van het Oeverpark.

Zie ook www.overhoeks.nl

Opdrachtgever
gemeente Amsterdam en ING Real Estate
Periode
Ontwerp: 2002-2004 Realisatie: vanaf 2005