Amsterdam overhoeks
Ontwerp voor her-ontwikkeling van het Shellterrein op de Noordelijke IJ-oever in Amsterdam.

Overhoeks, Amsterdam, 2002

Aan de noordzijde van het IJ, direct naast de markante Shell-toren, wordt Overhoeks ontwikkeld. Samen met de dRO Amsterdam is hiervoor het stedenbouwkundig plan gemaakt. Het plan is haaks op het IJ georiënteerd. Daarmee voegt het zich in de landschappelijke structuur van de noordelijke IJ-oevers. De hoge bebouwingsdichtheid en de unieke ligging zijn aangegrepen om een campusachtige opzet te ontwikkelen waarin de nabijheid van het IJ diep doordringt.
Aan weerszijden van een wigvormig park liggen de twee te bebouwen plandelen. Aan de ene zijde een residentieel kwartier, aan de andere zijde een strip van nog hogere dichtheid waarin wonen en werken wordt gecombineerd.
De openbare ruimte wordt gecompleteerd door een nieuw Oeverpark langs het IJ. Dit wordt een plek met een betekenis op stedelijk niveau, met uitzicht op de binnenstad. De stedelijkheid van deze plek wordt bevestigd door de komst van het Filmmuseum op de kop van het Oeverpark.

Zie ook www.overhoeks.nl

Opdrachtgever
gemeente Amsterdam en ING Real Estate
Periode
Ontwerp: 2002-2004 Realisatie: vanaf 2005