Amsterdam – Lelylaan
Stedenbouwkundig Masterplan voor herontwikkeling Lelylaan en omgeving.

Stedenbouwkundig Masterplan voor de Lelylaan en omgeving.
De Lelylaan was in de jaren ’60 een van de eerste opgetilde stads-autowegen van Nederland. De directe aansluiting op de ring rond Amsterdam, het NS- en metrostation en de nabijheid van Schiphol en de Zuid-as maken het gebied rond de Lelylaan aantrekkelijk voor herontwikkeling en intensivering. De Lelylaan wordt in dit Masterplan omgevormd tot een stadsstraat met adressen, die zich tegelijkertijd toont als parklaan tussen de Sloterplas en het Surinameplein. Het Masterplan concentreert zich op de vormgeving van de infrastructuur en de openbare ruimte en definieert de aanhechting van toekomstige bouwmassa’s op het maaiveld. Het volume van de bebouwing wordt begrensd door enveloppen die de maximale contour verbeelden en tevens een subtiele samenhang met de bebouwing volgens het oorspronkelijke AUP waarborgen. Binnen dit masterplan zijn door diverse architecten uitwerkingen gemaakt. Het eerste deelgebied dat in aanbouw is is het Andreas Ensemble. Jaap van den Bout treed hier bij op als supervisor.

Opdrachtgever
Stadsdeel Slotervaart- Overtoomseveld en gemeente Amsterdam.
Periode
Ontwerp: 2001. Realisatie: vanaf 2003.