Amsterdam – Lelylaan
Masterplan for the redevelopment of Lelylaan and its surroundings.

Masterplan for the redevelopment of Lelylaan and its surroundings.

In the 1960s Lelylaan was the first raised urban motorway in the Netherlands. The direct connection to the Amsterdam ring road, the railway and metro stations as well as the relative proximity of Schiphol Airport and the Zuidas development location currently increase the area’s attractiveness for redevelopment and densification. As a result, an opportunity presents itself to transform Lelylaan from an urban motorway into an urban street. By compressing the ring road connection and thanks to a level junction with Jan Tooroopstraat, Lelylaan will regain its spatial continuity from Sloterplas to Surinameplein. This reorganization of traffic structure will generate an urban densification zone between Schipluidenlaan and Johan Jongkindstraat with addresses along the south side of Lelylaan. The Masterplan focuses on shaping the infrastructure and public space and defining the attachment of the future building mass to the ground level. The volume of the buildings is bounded by envelopes indicating the maximum contours and simultaneously guaranteeing subtle cohesion with the zoned composition of the buildings erected according to the original Amsterdam Extension Plan (AUP). The architectural expression has been deliberately disregarded at this stage of the masterplan.

Opdrachtgever
Stadsdeel Slotervaart- Overtoomseveld en gemeente Amsterdam.
Periode
Ontwerp: 2001. Realisatie: vanaf 2003.

Amsterdam – Lelylaan
Stedenbouwkundig Masterplan voor herontwikkeling Lelylaan en omgeving.

Stedenbouwkundig Masterplan voor de Lelylaan en omgeving.
De Lelylaan was in de jaren ’60 een van de eerste opgetilde stads-autowegen van Nederland. De directe aansluiting op de ring rond Amsterdam, het NS- en metrostation en de nabijheid van Schiphol en de Zuid-as maken het gebied rond de Lelylaan aantrekkelijk voor herontwikkeling en intensivering. De Lelylaan wordt in dit Masterplan omgevormd tot een stadsstraat met adressen, die zich tegelijkertijd toont als parklaan tussen de Sloterplas en het Surinameplein. Het Masterplan concentreert zich op de vormgeving van de infrastructuur en de openbare ruimte en definieert de aanhechting van toekomstige bouwmassa’s op het maaiveld. Het volume van de bebouwing wordt begrensd door enveloppen die de maximale contour verbeelden en tevens een subtiele samenhang met de bebouwing volgens het oorspronkelijke AUP waarborgen. Binnen dit masterplan zijn door diverse architecten uitwerkingen gemaakt. Het eerste deelgebied dat in aanbouw is is het Andreas Ensemble. Jaap van den Bout treed hier bij op als supervisor.

Opdrachtgever
Stadsdeel Slotervaart- Overtoomseveld en gemeente Amsterdam.
Periode
Ontwerp: 2001. Realisatie: vanaf 2003.