Aalst Tragelsite
Raamwerk voor herontwikkeling van de Tragelsite en uitwerking van de Noordelijke Retailzone

Enkele jaren geleden hebben we een Masterplan opgesteld voor de ontwikkeling van de Tragel-site in Aalst. Dit voormalig industriegebied ligt langs de Dender en vlak nabij de binnenstad. De kern van het Masterplan is het doordringbaar en bereikbaar maken van dit gebied. Hiertoe wordt een nieuw stelsel van wegen en paden voorzien dat zoveel als mogelijk rekening houdt met eigendomsstructuren en monumentale bedrijfsbebouwing. Hiermee wordt het gebied volwaardig onderdeel van het stadsweefsel en wordt de Denderoever van industrieweg omgevormd tot aangename rivieroever.

Binnen het plangebied is een globale zonering aangehouden die varieert van perifere detailhandel langs de ring tot stedelijke woningbouw nabij de binnenstad. De tussengelegen monumentale bebouwing kan worden herontwikkeld met bijzonder stedelijk programma.

De kracht van het Masterplan is dat er mogelijkheden zijn geschetst, maar niet alles hermetisch is vastgelegd. Het netwerk van routes vormt de basis, maar in de deelgebieden kan al naar gelang de economische en programmatische mogelijkheden de planvorming nader worden uitgewerkt.

In de eerste fase wordt tegen de ringweg rond de stad een retailcentrum en een multifunctionele evenementenhal ontwikkeld. Hiermee wordt de eerste nieuwe connectie gemaakt met de oevers van de Dender, zowel ruimtelijk als programmatisch. De volgende planfases zullen in de komende jaren worden uitgewerkt.

 

Opdrachtgever
Dienst Planning van de gemeente Aalst, in het kader van Conceptsubsidie
Periode
ontwerp: 2012 - 2013